Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKMagura Spiska

Punktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych - Zakład Wydawniczo Propagandowy PTTK, Warszawa - Kraków 1978.

1166. Rzepisko (1259 m)
 • z: Podspadów    (6/3)

 • z: Przełęczy Zdziarskiej (1081 m)    (4/2)

 • z: Osturnej    (11/6)

 • 1167. Przełęcz Zdziarska (1081 m)
 • z: Zdziaru    (6/5)

 • z: Osturnej    (9/6)

 • 1168. Magurka (1198 m)
 • z: Zdziaru    (5/3)

 • z: Przełęczy Zdziarskiej (1081 m)    (6/5)

 • z: Osturnej    (10/6)

 • z: Wielkiej Frankowej    (12/7)

 • 1169. Bukowina (1176 m)
 • z: Zdziaru    (6/4)

 • z: Wielkiej Frankowej lub Hag    (11/6)

 • z: Magurskiej Przełęczy (949 m) przez Smreczyny (1153 m)    (13/11)

 • z: Spiskich Hanuszowiec    (12/6)

 • 1170. Wielka Frankowa
 • z: Osturnej    (7/8)

 • z: Spiskich Hanuszowiec    (5/9)

 • Punktacja według: Skarbczyk Przodownika TG - Dodatek do Informatora Szkoleniowego KKPTG PTTK GOTEK nr 10/23 - Kraków 1997

  Veterny vrch (1112)
 • z: Vyšne Ružbachy przez Gruň (1039) lub przez dol. Zalažny Potok    (10/6)

 • z: Vyšne Ružbachy przez Zbojnicky Stol (1021)    (13/8)

 • z: Kamienka przez kotę 897    (13/8)

 • z: Straňany przez: Horbalova (1010)    (10/6)

 • z: Velky Lipnik przez Čiertaz    (11/6)

 • z: Toporecke Sedlo (802)    (12/9)

 • z: Podolinec przez: Čuba (869) i Zbojnicky Stol    (18/13)

 • z: Podolinec przez: Vyšne Ružbachy Kupele    (19/14)

 • Toporecke sedlo (802)
 • z: Magurske Sedlo (949)    (2/3)

 • z: Velky Lipnik przez: dol. Soltysa i Riňava (1005)    (16/12)

 • z: Velka Lesna przez: dol. Zadny Potok    (7/5)

 • Magurske sedlo (949)
 • z: Zalesie przez Hulok (1002)    (8/6)

 • z: Lechnica przez Rigel (887) i Gerušiak (834)    (19/14)

 • z: Spišske Hanušovce przez Končisty Vrch (987)    (12/9)

 • z: Havka przez Gerušiak (834)    (11/8)

 • Bukovina (1176)
 • z: Reľov lub Hagy lub Hagy-Kehel SAD    (11/6)

 • z: Veľká Franková przez Furmanec (1040)    (11/6)

 • z: Magurka(1198)    (5/5)

 • z: Lendak przez dol. Rieka    (11/7)

 • z: Bachledova Dolina SAD przez: Mala Polana (1134)    (7/4)

 • z: Zdiar przez osadę Antosovsky Vrch    (6/4)

 • z: Vyborna przez: Partizanska Hora (937) i Smrečiny (1157)    (12/8)

 • z: Spišske Hanusovce przez Plašny Vrch (1041) i Furmanec (1040)    (12/6)

 • z: Magurske Sedlo (949) przez Smrečiny    (13/11)

 • Magurka (1198)
 • z: Ždiar    (5/3)

 • z: Mala Frankova przez: dol. Frankovsky Potok    (9/5)

 • z: Osturňa przez Osturnianske Jazero    (10/6)

 • z: Osturňa przez Košiarec i Priehrštie (1009)    (11/7)

 • z: Veľká Franková przez: Polana (973) i Solisko (1123)    (12/7)

 • z: Sedlo pod Prislopom (przeł. Zdziarska)    (6/5)

 • Repisko (1259)
 • z: Osturňa przez: Kacvinska Polana    (11/6)

 • z: Podspady    (6/3)

 • z: Sedlo pod Prislopom (1081)    (4/2)

 • z: Magurka (1198)    (7/6)

 • sedlo pod Prislopom (przeł. Zdziarska - 1081)
 • z: Ždiar    (6/5)

 • z: Osturňa przez: dol. Bystra lub Bystry Vrch (991)    (9/6)

 • z: Podspady    (5/2)

 • Velka Frankova
 • z: Osturňa    (7/8)

 • z: Spišske Hanušovce    (5/4)
 • Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

  Pełne wyłączenie odpowiedzialności
  Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
  Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.