Kadra programowa PTTK

Regulamin Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

Regulamin obowiązujący od 6 grudnia 1997 r.

§ 1.

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest wyróżnieniem nadawanym przodownikom turystyki górskiej przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 2.

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK może być nadany osobom wymienionym w § 4 za aktywną, wieloletnią działalność przodownicką.

§ 3.

Tytuł nadaje Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK na wniosek Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej, Klubu Górskiego PTTK, Komisji Egzaminacyjnej ds. Przodowników Turystyki Górskiej lub z własnej inicjatywy.

§ 4.

  1. Tytuł może być nadany przodownikowi, który:
    1. aktywnie pełnił funkcję przodownika co najmniej 20 lat;
    2. ukończył 50 lat życia.
  2. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach KTG ZG PTTK może odstąpić od wymogów określonych w ust. 1.

§ 5.

Odznakę Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK wraz z legitymacją mają prawo wręczać członkowie Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 6.

Lista przyznanych wyróżnień ogłaszana jest w dorocznych informacjach dla przodowników turystyki górskiej.

§ 7.

Tytuł Honorowego Przodownika Turystyki Górskiej PTTK jest przyznawany tylko raz. Dotychczas przyznane tytuły pozostają w mocy.

§ 8.

Utrata tytułu następuje w przypadku wykluczenia z PTTK prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego PTTK.

§ 9.

Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 10.

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 6 grudnia 1997 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.