Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Wersja regulaminu zatwierdzona w dniu 18 stycznia 2019 r. przez ZG PTTK uchwałą nr 48/XIX/2019.

Regulamin i znak graficzny odznaki opracowali Daniel Kuligowski i Szymon Bijak.

Odznaka
 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 3. Odznaka posiada pięć stopni:
  1. popularny,
  2. brązowy,
  3. srebrny,
  4. złoty,
  5. duży.
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 5. Warunki zdobywania odznaki

 6. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 7. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 8. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

 9. stopień odznaki liczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7
  duży 7

 10. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 11. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.
 12. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.
 13. Weryfikacja

 14. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 15. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie, np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
 16. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.
 17. Postanowienia końcowe

 18. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1).
 19. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.
 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 21. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dn. 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dn. 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

Wykaz obiektów


l.p. wpis obiekt miejscowość
1. Historyczne centrum Krakowa Stare Miasto, Wzgórze Wawelskie, Stradom i Kazimierz Kraków
2. Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni Kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce Wieliczka
Kopalnia soli w Bochni Bochnia
3. Auschwitz­‑Birkenau Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Oświęcim
4. Puszcza Białowieska
5. Historyczne centrum Warszawy Stare Miasto wraz z częścią Traktu Królewskiego (do wysokości ul. Miodowej) Warszawa
6. Stare miasto w Zamościu Zamość
7. Średniowieczne miasto w Toruniu Toruń
8. Zamek krzyżacki w Malborku Malbork
9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno­‑krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy Kalwaria Zebrzydowska
10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy kościół Pokoju Ducha Świętego Jawor
kościół Pokoju Trójcy Świętej Świdnica
11. Drewniane kościoły południowej Małopolski kościół św. Michała Archanioła Binarowa
kościół Wszystkich Świętych Blizne
kościół św. Michała Archanioła Dębno Podhalańskie
kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła Haczów
kościół cmentarny św. Leonarda Lipnica Murowana
kościół św. Filipa i Jakuba Sękowa
12. Park Mużakowski Łęknica/Bad Muskau
13. Hala Stulecia (Hala Ludowa) Wrocław
14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat cerkiew św. Michała Archanioła Turzańsk
cerkiew św. Michała Archanioła Smolnik
cerkiew św. Paraskiewy Radruż
cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła Powroźnik
cerkiew Opieki Bogurodzicy Owczary
cerkiew św. Paraskiewy Kwiatoń
cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy Chotyniec
cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne
15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry
16. Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego pole górnicze Krzemionki Krzemionki Opatowskie
pole górnicze Borownia Borownia
pole górnicze Korycizna Korycizna
osada Gawroniec Ćmielów