System kształcenia kadr PTTK

Uchwała nr 180/93

Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dn. 15.01.1993 r.

w sprawie zatwierdzenia

„Koncepcji kształcenia kadr programowych PTTK”

na podstawie art. 8 pkt. 9 i art. 9 pkt. 5 oraz art. 31 Statutu PTTK Prezydium Zarządu Głównego PTTK:

§ 1.

zatwierdza „Koncepcję kształcenia kadr programowych PTTK”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium ZG PTIK