Odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze PTTK

Góry Choczańskie

Punktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych — Zakład Wydawniczo–Propagandowy PTTK, Warszawa — Kraków 1978.


1076. Szip (1170)
z:Kralowan lub Stankowan(11/4)
od wylotu doliny Bystriczki lub z Bradowskiej(12/5)

1077. Hrdosz (1069)
z:Lubochni(11/5)
z:Szwoszowa(9/3)

1076. Komjatna
z:Szwoszowa(7/6)
z:Studnicznej(1/2)
z:Walaskiej Dubowej(6/6)

1079. Keczka (1139)
z:Studnicznej(6/2)
z:Radicziny (1127)(2/2)

1080. Radiczina (1127)
z:Studnicznej(6/2)
z:Rużomberku(12/6)

1081. Przedni Czebrat (945)
z:Rużomberku(7/3)

1082. Hradok (716)
z:Bradowskiej(6/4)
z:Komjatnej lub Walaskiej Dubowej(5/4)
z:Welicznej(9/7)

1083. Przedni Chocz (1203)
z:Rużomberku(12/5)
z:Smrekowa (713)(10/5)
z:Średniej Polany (1295) pod Wielkim Choczem(4/5)

1084. Smrekowo (713)
z:Rużomberku(6/4)
z:Liskowej(5/3)
z:Średniej Polany (1295) pod Wielkim Choczem(5/10)

1085. Średnia Polana pod Wielkim Choczem (1295)
z:Walaskiej Dubowej(10/3)
z:Jasenowej(12/5)
z:Wyżniego Kubina(13/5)

1086. Wielki Chocz (1611)
z:Średniej Polany (1295) pod Wielkim Choczem(4/1)
z:Luczek(16/6)

1087. Kalameny
z:Luczek(2/2)
z:Liptowskiej Ciepłej(3/3)
z:Liptowskiego Starego Hradu (1000)(4/8)

1088. Wąwóz Malatyński
z:Malatiny(4/5)
z:Bukowiny(4/3)

1089. Prawnacz (1209)
z:Bukowiny lub Liptowskiej Anny(9/3)
z:Wąwozu Św. Anny(6/3)

1090. Wąwóz Św. Anny
z:Bukowiny lub Liptowskiej Anny(6/3)
z:Malatiny(6/3)

1091. Lomy (1278)
z:Wąwozu Św. Anny(5/2)
z:Bukowiny lub Liptowskiej Anny(12/5)
z:Wąwozu Proszeckiego(8/4)

1092. Wąwóz Proszecki
z:Proszka(7/4)
z:Malatiny przez kotę 1020 m(8/7)
z:Wielkiego Borowego(3/3)

1093. Proseczne (1327)
z:Wąwozu Proszeckiego(7/3)
z:Wielkiego Borowego(9/4)
z:Kwaczan(12/5)
z:Wąwozu Kwaczańskiego(12/6)

1094. Wąwóz Kwaczański
z:Kwaczan(4/3)
z:Hut(3/3)
z:Wielkiego Borowego(3/4)

1095. Wielkie Borowe
z:Malatiny przez kotę (1020)(9/9)
z:Hut(6/5)
z:Chlebnic(8/5)

1096. Kopec (1252)
z:Wielkiego Borowego(11/7)
z:Hut(10/5)
z:Orawskiego Białego Potoku lub Zuberca(11/5)