Kadra programowa PTTK

System kształcenia kadr PTTK

Zasady kształcenia oraz program szkolenia podstawowego i ogólnego uchwalony został w latach 1993‑94 przez Zarząd Główny i opublikowany w roku 1994 w specjalnym numerze „Informacji Zarządu Głównego PTTK” p.t. „System kształcenia kadr PTTK”. Program szkolenia ogólnego jest obowiązujący dla wszystkich rodzajów kadry programowej Towarzystwa. Programy kształcenia specjalistycznego są opracowane przez komisje ZG PTTK i zatwierdzone przez Zarząd Główny.

Kadra programowa PTTK

Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK

Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK

Instruktor Krajoznawstwa PTTK

Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK

Opiekun Przyrody PTTK

Znakarze szlaków turystycznych PTTK