Odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze PTTK

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK

przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie prowadzi weryfikację i dystrybucję odznak i książeczek podczas swoich spotkań oraz korespondencyjnie.

Weryfikacja korespondencyjna

TRW OM PTTK w Warszawie prowadzi również korespondencyjną weryfikację odznak.

Kroniki/książeczki odznak prosimy wysyłać na adres:

Terenowy Referat Weryfikacyjny
Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie
skrytka pocztowa nr 31
00–001 Warszawa 1

Kroniki prowadzone w formie elektronicznej można również przesyłać mailem na adres: weryfikat@om.pttk.pl

Szczegółowe informacje i terminy spotkań na stronie weryfikatu

Kontakt (poczta elektroniczna): weryfikat@om.pttk.pl


Odznaki weryfikowane TRW przy OM PTTK w Warszawie

Odznaki turystyki kwalifikowanej

Odznaki ustanowione przez OM PTTK w Warszawie

Odznaki krajoznawcze PTTK

Archiwalia

Odznaki PTTK, które nie są już weryfikowane w TRW OM PTTK w Warszawie: