Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK

Terenowy Referat Weryfikacyjny Odznak Turystycznych PTTK

przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie


korespondencję i książeczki prosimy przysyłać na adres:

ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa z dopiskiem TRW OM PTTK w Warszawie


Weryfikujemy następujące odznaki:Materiały archiwalne

Poniżej przedstawiamy różne materiały związane z odznakami PTTK:

Górska Odznaka Turystyczna PTTK

Punktacja GOT

Polskie Beskidy

Sudety

Karpaty słowackie i czeskie

Powyższa punktacja pochodzi z:

Stary regulamin GOT z 1936 roku

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.