Odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze PTTK

Magura Spiska

Punktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych — Zakład Wydawniczo–Propagandowy PTTK, Warszawa — Kraków 1978.


1166. Rzepisko (1259 m)
z:Podspadów(6/3)
z:Przełęczy Zdziarskiej (1081 m)(4/2)
z:Osturnej(11/6)

1167. Przełęcz Zdziarska (1081 m)
z:Zdziaru(6/5)
z:Osturnej(9/6)

1168. Magurka (1198 m)
z:Zdziaru(5/3)
z:Przełęczy Zdziarskiej (1081 m)(6/5)
z:Osturnej(10/6)
z:Wielkiej Frankowej(12/7)

1169. Bukowina (1176 m)
z:Zdziaru(6/4)
z:Wielkiej Frankowej lub Hag(11/6)
z:Magurskiej Przełęczy (949 m) przez Smreczyny (1153 m)(13/11)
z:Spiskich Hanuszowiec(12/6)

1170. Wielka Frankowa
z:Osturnej(7/8)
z:Spiskich Hanuszowiec(5/9)

Punktacja według: Skarbczyk Przodownika TG — Dodatek do Informatora Szkoleniowego KKPTG PTTK GOTEK nr 10/23 — Kraków 1997


Veterny vrch (1112)
z:Vyšne Ružbachy przez Gruň (1039) lub przez dol. Zalažny Potok(10/6)
z:Vyšne Ružbachy przez Zbojnicky Stol (1021)(13/8)
z:Kamienka przez kotę 897(13/8)
z:Straňany przez: Horbalova (1010)(10/6)
z:Velky Lipnik przez Čiertaz(11/6)
z:Toporecke Sedlo (802)(12/9)
z:Podolinec przez: Čuba (869) i Zbojnicky Stol(18/13)
z:Podolinec przez: Vyšne Ružbachy Kupele(19/14)

Toporecke sedlo (802)
z:Magurske Sedlo (949)(2/3)
z:Velky Lipnik przez: dol. Soltysa i Riňava (1005)(16/12)
z:Velka Lesna przez: dol. Zadny Potok(7/5)

Magurske sedlo (949)
z:Zalesie przez Hulok (1002)(8/6)
z:Lechnica przez Rigel (887) i Gerušiak (834)(19/14)
z:Spišske Hanušovce przez Končisty Vrch (987)(12/9)
z:Havka przez Gerušiak (834)(11/8)

Bukovina (1176)
z:Reľov lub Hagy lub Hagy–Kehel SAD(11/6)
z:Veľká Franková przez Furmanec (1040)(11/6)
z:Magurka(1198)(5/5)
z:Lendak przez dol. Rieka(11/7)
z:Bachledova Dolina SAD przez: Mala Polana (1134)(7/4)
z:Zdiar przez osadę Antosovsky Vrch(6/4)
z:Vyborna przez: Partizanska Hora (937) i Smrečiny (1157)(12/8)
z:Spišske Hanusovce przez Plašny Vrch (1041) i Furmanec (1040)(12/6)
z:Magurske Sedlo (949) przez Smrečiny(13/11)

Magurka (1198)
z:Ždiar(5/3)
z:Mala Frankova przez: dol. Frankovsky Potok(9/5)
z:Osturňa przez Osturnianske Jazero(10/6)
z:Osturňa przez Košiarec i Priehrštie (1009)(11/7)
z:Veľká Franková przez: Polana (973) i Solisko (1123)(12/7)
z:Sedlo pod Prislopom (przeł. Zdziarska)(6/5)

Repisko (1259)
z:Osturňa przez: Kacvinska Polana(11/6)
z:Podspady(6/3)
z:Sedlo pod Prislopom (1081)(4/2)
z:Magurka (1198)(7/6)

sedlo pod Prislopom (przeł. Zdziarska — 1081)
z:Ždiar(6/5)
z:Osturňa przez: dol. Bystra lub Bystry Vrch (991)(9/6)
z:Podspady(5/2)

Velka Frankova
z:Osturňa(7/8)
z:Spišske Hanušovce(5/4)