Odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawcze PTTK

Tatry Zachodnie, Tatry Wysokie — część słowacka

Punktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych — Zakład Wydawniczo–Propagandowy PTTK, Warszawa — Kraków 1978.


1099. Orawice
z:Suchej Hory przez Bucznik (967 m)(13/13)
z:Magury Witowskiej (1233 m)(4/7)
z:Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej(3/4)
z:Zuberca lub Habówki(14/13)
z:schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)(14/16)

1100. Zuberec
z:Hut(8/8)
z:Habówki(2/2)

1101. Osobita (1687 m)
z:Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej(12/4)
z:schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)(9/3)
z:Grzesia lub Przełęczy Łuczniańskiej (1827 m)(7/7)

1102. Zbieg Dolin Cichej i Juraniowej
z:Orawic(4/3)
z:górnej partii Doliny Cichej(3/3)
z:Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej(2/2)

1103. Umarła Przełęcz (988 m)
z:zbiegu Dolin Cichej i Juraniowej(4/2)
z:Bobrowca (1663 m)(3/10)
z:Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej(2/1)

1104. Przełęcz Bobrowiecka (1356 m)
z:Bobrowca(1/4)
z:Umarłej Przełęczy (988 m)(7/3)
z:Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej(10/5)

1105. Polana Pod Praszywe (1287 m) w Dolinie Łatanej
z:schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)(7/4)
z:Grzesia (1653 m) lub Przełęczy Łuczniańskiej (1627 m)(1/5)

1106. Zadni Zabrat (1694 m)
z:Polany Pod Praszywe (1287 m) w Dolinie Łatanej(5/1)
z:Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej(7/2)

1107. Rakoń (1879 m)
z:Zadniego Zabratu (1694 m)(5/2)
z:Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej(7/2)

1108. Schronisko na Polanie Zwierówka (1037 m)
z:partyzanckiego „szpitaliku” na Skrajnym Salatynie(2/5)
z:Zuberca(10/8)
z:Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej(5/9)

1109. Wyżni Rohacki Staw (1702 m)
z:Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej(4/1)
z:Schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m) przez Dol. Spaloną(14/7)

1110. Siwy Wierch (1805 m)
z:Hut(17/6)
z:wylotu Doliny Jałowieckiej przez Babki (1568 m)(18/8)
z:Zuberca(18/8)

1111. Przełęcz Palenica (1574 m)
z:Siwego Wierchu (1806 m)(2/4)
z:Zuberca(14/6)
z:zbiegu potoków z Polany i Głębokiego (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej(9/4)

1112. Brestowa (1934 m)
z:przełęczy Palenica (1574 m)(6/2)
z:schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)(14/5)

1113. Salatyński Wierch (2050 m)
z:Brestowej (1934 m)(2/1)
z:zbiegu potoków Z Polany i Głębokie (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej(14/4)

1114. Wylot Doliny Jałowieckiej
z:Jałowca(5/4)
z:zbiegu potoków Z Polany i Głębokiego (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej(3/5)
z:wylotu Żiarskiej Doliny(5/5)

1115. Banikowa Przełęcz (2062 m)
z:Salatyńskiego Wierchu (2050 m)(3/3)
z:Wyżniego Stawu Rohackiego (1702 m)(7/3)
z:schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m) przez Dol. Spaloną(17/7)
z:zbiegu potoków z Polany i Głębokiego (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej(15/4)

1116. Baników Wierch (2178 m)
z:Banikowej Przełęczy (2062 m)(2/1)
z:schroniska w Żiarskiej Dolinie(12/3)
z:Smutnej Przełęczy (1955 m)(5/3)
z:Wyżniego Stawu Rohackiego (1702 m) przez Trzy Kopy (2163 m)(9/4)

1117. Smutna Przełęcz (1955 m)
z:Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej(7/2)
z:schroniska w Żiarskiej Dolinie(10/3)
z:Wyżniego Stawu Rohackiego (1702 m)(5/2)

1118. Schronisko w Żiarskiej Dolinie
z:wylotu Żiarskiej Doliny(9/4)
z:Żiarskiej Przełęczy (1925 m)(4/11)

1119. Baraniec (2184 m)
z:wylotu Doliny Ziarskiej(19/5)
z:Żiarskiej Przełęczy (1925 m)(6/3)
z:wylotu Raczkowej Doliny(20/7)

1120. Rohacz Płaczliwy (2126 m)
z:Smutnej Przełęczy (1955 m)(3/1)
z:Żiarskiej Przełęczy (1925 m)(3/1)
z:Jamnickiej Przełęczy (1909 m) przez Rohacz Ostry (2072 m)(4/2)

1121. Jamnicka Przełęcz (1909 m)
z:Wołowca (2063 m)(1/3)
z:Wyżniego Kokawskiego Szałasu (1320 m) w Dolinie Jamnickiej(8/2)

1122. Wyżni Kokawski Szałas (1320 m) w Dolinie Jamnickiej
z:Żiarskiej Przełęczy (1925 m)(2/8)
z:Jarząbczego Wierchu (2137 m)(2/10)
z:zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)(10/6)

1123. Raczkowa Czuba (2194 m)
z:Jarząbczego Wierchu (2137 m)(2/1)
z:Zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)(18/6)

1124. Wylot Doliny Raczkowej
z:Przybyliny(5/4)
z:wylotu Doliny Żiarskiej(7/7)
z:zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)(2/3)

1125. Polana pod Klinem (1468 m) w Dol. Raczkowej
z:zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)(2/3)
z:Raczkowej Przełęczy (1959 m)(3/8)

1126. Raczkowe Stawy (1717 m)
z:Polany pod Klinem (1468 m) w Dolinie Raczkowej(3/1)
z:Kończystego Wierchu (2003m)(2/5)
z:Starorobociańskiego Wierchu (2176 m)(2/6)

1127. Błyszcz (2158 m)
z:Raczkowej Przełęczy (1959 m)(4/2)
z:przełęczy Pyszniańskiej (1788 m)(5/1)

1128. Bystra (2259 m)
z:Błyszcza (2158 m)(2/1)
z:wylotu Doliny Raczkowej przez Dolinę Bystrej(26/12)
z:Podbańskiej (972 m) przez Dolinę Bystrej(27/14)
z:Przybyliny przez Dolinę Bystrej(29/14)

1129. Podbańska (972 m)
z:wylotu Doliny Raczkowej(10/9)
z:Przełęczy Pyszniańskiej (1788 m) przez Dolinę Kamienistą(8/16)
z:zbiegu Dolin Cichej i Koprowej(2/2)
z:Wychodnej przez Małą Palenicę (1022 m)(14/12)

1130. Zbieg Dolin Cichej i Tomanowej Liptowskiej
z:zbiegu Dolin Cichej i Koprowej(11/9)
z:Przełęczy Tomanowej (1686 m)(3/8)
z:Kasprowego Wierchu (1985 m)(4/12)

1131. Przełęcz Zawory (1879 m)
z:zbiegu dolin Cichej i Tomanowej Liptowskiej(13/6)
z:Przełęczy Liliowe (1952 m)(4/5)
z:Gładkiej Przełęczy (1994 m)(1/2)
z:Ciemnych Smreczyn(8/3)

1132. Ciemne Smreczyny
z:zbiegu Dolin Koprowej i ścieżki od Trzech Studni(9/6)
z:Ciemnosmreczyńskiego Stawu(2/5)
z:Koprowej Przełęczy (2180 m)(4/12)

1133. Zbieg Doliny Koprowej i Ścieżki do Trzech Studni
z:Trzech Studni (ok. 1090 m)(3/3)
z:zbiegu Dolin Koprowej i Cichej(4/3)

1134. Trzy Studnie (ok. 1090 m)
z:Podbańskiej (972 m)(6/5)
z:Szczyrbskiego Jeziora (1350 m)(9/12)
z:Jamskiego Stawu (1444 m)(4/8)

1135. Krywań (2494 m)
z:zbiegu dolin Koprowej i Niewcyrki(18/5)
z:Trzech Studni (ok. 1090 m)(19/5)
z:Jamskiego Stawu (1444 m)(14/4)

1136. Zielony Staw Ważecki (2017 m)
z:Jamskiego Stawu (1444 m)(10/4)

1137. Skrajne Solisko (2093 m)
z:schroniska Solisko (1830 m)(4/1)

1138. Wyżni Staw Furkotny (2145 m)
z:Jamskiego Stawu (1444 m)(13/6)
z:Szczyrbskiego Jeziora (1350 m)(14/6)
z:schroniska Solisko (1830 m)(7/4)

1139. Bystry Przechód (2314 m)
z:Wyżniego Stawu Furkotnego (2145 m)(3/1)
z:Capiego Stawu (2069 m) w dolinie Młynicy(4/2)

1140. Szczyrbskie Jezioro (1350 m)
z:.Jamskiego Stawu (1444 m)(4/5)
z:Capiego Stawu (2069 m) w Dolinie Młynicy(6/13)
z:schroniska Solisko (1830 m) przez dolinę Furkotną(9/4)
z:Tatrzańskiej Szczyrby(9/4)
z:Popradzkiego Stawu (1494 m)(4/6)

1141. Wielki Staw Hińczowy (1965 m)
z:Popradzkiego Stawu (1494 m)(8/3)
z:Koprowej Przełęczy (1180 m)(1/3)
z:Mięguszowieckiej Przełęczy Pod Chłopkiem (2307 m)(2/5)

1142. Przełęcz Waga (2343 m)
z:Popradzkiego Stawu (1494 m)(11/3)
z:Rysów (2499 m)(1/3)

1143. Symboliczny Cmentarz
z:Popradzkiego Jeziora (1494 m)(6/4)
z:Szczyrbskiego Jeziora (1350 m)(6/4)
z:przystanku kolejki „Popradzki Staw”(6/3)

1144. Przełęcz pod Osterwą (1959 m)
z:Popradzkiego Stawu (1494 m)(7/2)
z:Batyżowieckiego Stawu (1898 m)(6/5)

1145. Batyżowiecki Staw (1898 m)
z:Wyżnich Hag(13/5)
z:Tatrzańskiej Polanki(16/7)
z:Wielickiego Stawu (1678 m)(5/3)

1146. Wielicki Staw (1678 m)
z:Tatrzańskiej Polanki(12/5)
z:Tatrzańskich Zrębów lub Starego Smokowca(13/6)
z:Hrebienoka (1267 m)(10/6)

1147. Sławkowski Szczyt (2453 m)
z:Wielickiego Stawu koło Sławkowskich Stawków (1678 m)(12/4)
z:Starego Smokowca(21/6)
z:Hrebienoka (1267 m)(17/5)

1148. Hrebienok (1267 m)
z:Starego Smokowca(5/2)
z:hotelu „Kamzik” (1303 m)(1/1)

1149. Hotel „Kamzik” (1303 m)
z:Hrebienoka (1287 m) koło Dolnego Wodospadu(2/2)
z:Tatrzańskiej Leśnej(7/4)
z:Tatrzańskiej Łomnicy(8/5)
z:schroniska im. Kpt. Nalepki (obecnie Chata Zamkovskeho) w Dolinie Zimnej Wody(1/3)

1150. Schronisko w Dolinie Staroleśnej (1950 m)
z:hotelu „Kamzik” (1303 m)(11/5)
z:Rohatki (2290 m)(2/5)

1151. Czerwona Ławka (2352 m)
z:schroniska w Dolinie Staroleśnej (1950 m)(7/3)
z:Doliny Pięciu Stawów Spiskich (2011 m)(5/2)

1152. Dolina Pięciu Stawów Spiskich (2011 m)
z:schroniska im. Kpt. Nalepki (obecnie Chata Zamkovskeho) w Dolinie Zimnej Wody(8/3)
z:Lodowej Przełęczy (2380 m)(2/6)

1153. Łomnicki Staw (1751 m)
z:Łomnickiej Strażnicy (2211 m)(3/8)
z:schroniska im. Kpt. Nalepki (obecnie Chata Zamkovskeho) w Dolinie Zimnej Wody(6/3)
z:Tatrzańskiej Łomnicy(13/5)

1154. Mała Czubka Rakuska (1560 m)
z:Tatrzańskiej Łomnicy lub Matlar(12/6)
z:„Kieżmarskiej Chaty” (1614 m) w Dolinie Białych Stawów(12/6)
z:Zielonego Stawu Kieżmarskiego (1524 m)(8/8)

1155. Rakuska Przełączka Wyżnia (2020 m)
z:Łomnickiego Stawu (1751 m)(5/2)
z:Zielonego Stawu Kieżmarskiego (1524 m)(7/2)

1156. Zielony Staw Kieżmarski (1524 m)
z:Jagnięcego Szczytu (2231 m)(2/9)
z:Matlar lub z przystanku „Biała Woda”(14/8)
z:„Kieżmarskiej Chaty” w Dolinie Białych Stawów (1614 m) szlakiem czerwonym(2/3)
z:„Kieżmarskiej Chaty” w Dolinie Białych Stawów (1614 m) przez Kieżmarski Koszar (1287 m)(7/8)

1157. Byłe schronisko „Kieżmarska Chata” w Dolinie Białych Stawów (1614 m)
z:Matlar lub z przystanku „Biała Woda”(14/7)
z:schroniska „Hviezdoń” (1269 m)(8/5)

1158. Przełęcz pod Kopą (1749 m)
z:„Kieżmarskiej Chaty” w Dolinie Białych Stawów (1614 m)(3/2)
z:Jaworzyny(17/9)

1159. Lodowa Przełęcz (2380 m)
z:Jaworzyny(25/11)
z:Czerwonej Ławki (2340 m)(3/3)

1160. Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem (2047 m)
z:Łysej Polany(24/13)
z:Rohatki (2290 m)(1/3)

1161. Polski Grzebień (2208 m)
z:Zmarzłego Stawu pod Polskim Grzebieniem (2047 m)(3/1)
z:Rohatki (2290 m)(1/2)
z:Wielickiego Stawu (1678 m)(8/3)
z:Małej Wysokiej (2429 m)(1/3)

1162. Trasy turystyczne w pobliżu „Drogi Wolności”
Wyżne Hagi — Niżne Hagi(2/4)
Niżne Hagi — Tatrzańska Polanka(6/5)
przystanek autobusowy „Biała Woda” — Tatrzańska Kotlina(5/5)
zwiedzenie Jaskini Bielskiej(6)
Jaworzyna — Łysa Polana(3/3)