Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

Szlakiem Zabytków Architektury Drewnianej w Warszawie

Autorem regulaminu i znaku graficznego odznaki jest Artur Ponikiewski.

 1. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności wiedzy o zabytkach Warszawy.
 2. Odznaka jest jednostopniowa.
 3. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.
 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest poznanie 10 zabytkowych obiektów architektury drewnianej z listy stanowiącej załącznik do regulaminu.
 5. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD w ogólnie przyjętych zamkniętych formatach.
 6. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwę obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie np. zdjęcia na tle obiektu.
 7. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 8. Odznakę weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny działający przy OM w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1). Przy weryfikacji korespondencyjnej należy załączyć zaadresowaną kopertę oraz znaczki pocztowe na przesyłkę zwrotną.
 9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Załącznik

Wykaz obiektów

  Warszawa — Bemowo

 1. Willa z l. 1897­‑1902, ul. Połczyńska 59.
 2. Osiedle Przyjaźń z 1952 r.
 3. zabudowa Osiedla Boernerowo z lat 30­‑tych XX w.
 4. Warszawa — Białołęka

 5. Kościół p.w. św. Michała Archanioła z 1534 r., ul. Głębocka 119.
 6. Dworek z XVIII w. na terenie zespołu dworskiego Tarchomin, ul. Mehoffera 2.
 7. Willa „Hieronimów” z pocz. XX w., ul. Fletniowa 2.
 8. Warszawa — Mokotów

 9. Dom mieszkalny z 1935 r., ul. Jodłowa 18.
 10. Dom mieszkalny, ul. Orszady 39.
 11. Warszawa — Praga Północ

 12. Dom ogniska opiekuńczego z 1934 r., ul. Środkowa 9.
 13. Dom mieszkalny z ok. 1890 r., ul. Kawęczyńska 26.
 14. Warszawa — Praga Południe

 15. Dzwonnica z 1817 r., przy kościele p.w. MB Zwycięskiej, ul. Grochowska 365.
 16. Dom mieszkalny z pocz. XX w., ul. Walecznych 37.
 17. Dom mieszkalny, XX w., ul. S. Żółkiewskiego 21.
 18. Dom mieszkalny, ul. Osada Ojców 17.
 19. Warszawa — Śródmieście

 20. Pawilon parkowy — Świątynia Diany z 1820 r. na terenie zespołu pałacowo­‑parkowego Łazienki Królewskie, ul. Belwederska.
 21. Osiedle Jazdów z 1945 r., ul. Jazdów.
 22. Warszawa — Targówek

 23. Dzwonnica z 1919 r. kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Księcia Ziemowita 39.
 24. Zespół budynków gospodarczych z pocz. XX w., ul. Siarczana 6.
 25. Kościół p.w. św. Wincentego z k. XIX, ul. św. Wincentego 83 (Cmentarz Bródnowski).
 26. Dom mieszkalny z l. 1931­‑1940, ul. Dziewanny 1.
 27. Zespól zabudowań: dom Paprockiego, ul. Biruty 18. dom, ul. Praska 1. dom, ul. Świdnicka 4.
 28. Warszawa — Ursynów

 29. Wikarówka z 1872 r. przy kościele św. Katarzyny, ul. Fosa 17.
 30. Leśniczówka z k. XIX, ul. Rydzowa 1.
 31. Dwór z 1820 r., ul. Rosoła 19.
 32. Dom mieszkalny z 1900 r., ul. Taneczna 61.
 33. Warszawa — Wawer

 34. Dom mieszkalny z l. 1920­‑30, ul. Derkaczy 79.
 35. Dworzec kolejowy z 1900 r., ul. Patriotów 40b.
 36. Dom mieszkalny z 1929 r., ul. Zasobna 46/48.
 37. Warszawa — Wesoła

 38. Kościół p.w. św Antoniego Padewskiego z 1916 r., ul. Borkowska 1.
 39. Warszawa — Wilanów

 40. Gajówka z poł. XIX w. na terenie zespołu pałacowo­‑ogrodowego Morysin.
 41. Warszawa — Włochy

 42. Obiekty na terenie zespołu dworskiego z l. 1870­‑80, ul. 1 Sierpnia 11.
  • stodoła,
  • budynek inwentarski,
  • wozownia,
  • czworak.

  Warszawa — Wola

 43. Dom mieszkalny z k. XIX, ul. Górczewska 124.