Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin Odznaki Krajoznawcze

„Grodziska Mazowsza”

Regulamin obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.

  Postanowienia ogólne

 1. Odznaka Krajoznawcza „Grodziska Mazowsza” (zwana dalej odznaką) została ustanowiona przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego w Warszawie.
 2. Celem odznaki jest:
  1. zachęcenie do poznawania grodzisk na terenie Mazowsza, jako mało znanych a wyjątkowo ciekawych świadków historii tego regionu Polski,
  2. popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.
 3. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 4. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.
 5. Odznaka jest jednostopniowa.
 6. Warunkiem zdobycia odznaki jest poznanie 10 obiektów­‑grodzisk z terenu Mazowsza (w obecnych jak i historycznych jego granicach), w tym co najmniej 6 z listy stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 7. Weryfikacja

 8. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 9. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje:
  • imię i nazwisko, data urodzenia oraz miejsce zamieszkania zdobywającego odznakę,
  • nazwa obiektu wraz z krótkim jego opisem,
  • potwierdzenie zwiedzania obiektu (np. bilet wstępu, zdjęcie na tle obiektu, pieczątka z obiektu, pieczątka dowolnej instytucji/firmy z nazwą miejscowości lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK).
 10. Odznakę weryfikuje i przyznaje Terenowy Referat Weryfikacyjny Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie. Potwierdzeniem zdobycia i przyznania odznaki jest pamiątkowy dyplomik.
 11. Postanowienia końcowe

 12. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny: skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1).
 13. Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Regulamin zatwierdzony przez ZOM PTTK dnia 18.01.2013 r.

Załącznik do Regulaminu

Lista grodzisk i śladów grodzisk na terenie obecnego i historycznego Mazowsza

Lista nie jest pełnym wykazem obiektów.

Kursywą podano nazwę lokalną (zwyczajową) obiektu.

 1. Barchów  🌍 k. Łochowa — Okopy
 2. Biele  🌍 k. Sochocina — Góra Napoleona
 3. Bogurzyn  🌍 k. Mławy — Okopy
 4. Brudzeń Duży  🌍 k. Płocka
 5. Bulkowo  🌍 k. Płocka
 6. Błonie  🌍Łysa Góra
 7. Błonie­‑Osiek  🌍Osiek
 8. Chlebnia  🌍 k. Grodziska Mazowieckiego — Szwedzkie Góry
 9. Chłopków  🌍 k. Platerowa — Cerkwisko
 10. Ciechanów  🌍ślady grodziska na Farskiej Górze
 11. Czołomyje  🌍 k. Mordów
 12. Dziewule  🌍 k. Siedlec
 13. Dzięcioły  🌍 k. Łosic — Dawne Okopy/Okopy
 14. Gostynin  🌍Łysa Góra
 15. Grodnia  🌍 k. Brudzenia Dużego
 16. Grodzisk Duży  🌍 k. Czerwina
 17. Grodzisk  🌍 k. Liwia
 18. Grodzisk  🌍 k. Mrozów — Szwedzkie Okopy
 19. Grudusk  🌍 k. Ciechanowa — Zielona Góra
 20. Grzebsk  🌍 k. Wieczfni Kościelnej — Kopiec
 21. Gródek  🌍 k. Jabłonny Lackiej
 22. Góra Zamczysko  🌍 w Kampinoskim PN — Zamczysko
 23. Huszlew  🌍 k. Łosic — Horodzisko/Horodysko
 24. Iłża  🌍Kopiec Tatarski
 25. Klimy  🌍 k. Olszanki — Okopy Szwedzkie/Reduta Szwedzka
 26. Klwów  🌍 k. Przysuchy — Zamek/Kopiec
 27. Kozłów  🌍 k. Parysowa — Góra Bony
 28. Krajewo Wielkie  🌍 k. Chorzeli
 29. Krzesk­‑Królowa Niwa  🌍 k. Zbuczyna
 30. Krzymosze  🌍 k. Mordów — Grodzisk/Grodzisko
 31. Laski Stare  🌍 k. Łochowa
 32. Lewiczyn  🌍 k. Grójca — Kopiec
 33. Miszewo Murowane  🌍 k. Płocka
 34. Mokrzk  🌍 k. Drobina — Kopiec
 35. Nasielsk  🌍Kopiec
 36. Nidzgóra  🌍 k. Kuczborka­‑Osady
 37. Niewiadoma  🌍 k. Sabni — Wały Jaćwingowskie
 38. Nowe Miasto  🌍 k. Płońska
 39. Nowe Proboszczewice  🌍 k. Płocka — Szwedzka Góra
 40. Orszymowo  🌍 k. Wyszogrodu — Kopiec
 41. Ostromęczyn  🌍 k. Platerowa
 42. Ostrołęka  🌍Stare Miasto
 43. Podnieśno  🌍 k. Suchożebrów
 44. Płońsk  🌍Góra Kawałkowskiego/Góra Kabana
 45. Raciąż  🌍 k. Płońska — Wodna Góra
 46. Radom  🌍Piotrówka
 47. Radzanów  🌍 k. Białobrzegów — Kościelna Góra
 48. Radzanów  🌍 k. Mławy — Zamek
 49. Radzymin  🌍 k. Naruszewa — Kopiec
 50. Rajec Poduchowny k. Jedlni­‑Letnisko
 51. Serock  🌍Barbarka
 52. Sońsk  🌍 k. Ciechanowa — Szwedzki Okop
 53. Stara Warka  🌍 k. Warki
 54. Stara Łomża  🌍Góra Królowej Bony
 55. Stare Radzikowo  🌍 k. Czerwińska nad Wisłą — grodzisko A
 56. Stare Radzikowo  🌍 k. Czerwińska nad Wisłą — grodzisko B
 57. Stupsk  🌍 k. Mławy
 58. Sypniewo  🌍 k. Makowa Mazowieckiego — Szwedzki Rogal/Grodzisko
 59. Szeligi  🌍 k. Słupna — Góra Zamkowa
 60. Słupno (Borowiczki Pieńki)  🌍 k. Płocka
 61. Święck­‑Strumiany  🌍 k. Wysokiego Mazowieckiego — Okop
 62. Tańsk­‑Przedbory  🌍 k. Dzierzgowa — Kopiec
 63. Truszki­‑Zalesie  🌍 k. Kolna — Okop
 64. Warszawa  🌍 (Bródno)
 65. Wilkanowo  🌍 k. Wyszogrodu — Okop
 66. Wnory­‑Wypychy  🌍 k. Kuleszy Kościelnych — Międzyług
 67. Wola Szydłowska  🌍 (Wyszyny Kościelne) k. Stupska
 68. Wyszogród  🌍 (Drwały) — Okrągła Góra
 69. Wyszogród  🌍Góra Zamkowa
 70. Włodki  🌍 k. Repek — Grodzisko
 71. Zakroczym  🌍Góra Czubajka
 72. Zwola  🌍 (Podgórze) k. Żelechowa — Okopy Szwedzkie/Okopy