Szkolenia na Organizatora Turystyki PTTK w OM PTTK w Warszawie

Wzorcowy regulamin

Kursu Organizatora Turystyki PTTK

w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

obowiązuje od dnia 13.10.2015 r.

Wstęp

Warunki uczestnictwa

Przebieg Kursu

Program szkolenia

Zaliczenie Kursu

W przypadku wystawienia negatywnej opinii uczestnikowi kursu, Kierownik Kursu powinien przekazać Komisji ds. OT pisemne uzasadnienie tej decyzji.

W przypadku, gdy uczestnik kursu nie zgadza się z negatywną opinią Kierownika Kursu przysługuje mu odwołanie od tej decyzji do Komisji ds. OT w OM PTTK w Warszawie, która po rozpoznaniu konkretnej sprawy może tej opinii nie zaakceptować.

Egzamin

Postępowanie egzaminacyjne przebiega w następujący sposób:

Uprawnienia

Postanowienia końcowe

Zarząd Koła numer i nazwa koła przy OM PTTK w Warszawie.