Egzaminy na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

Egzamin na uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej PTTK

Warszawa, 12 maja 2003 r.

Pytania z egzaminu pisemnego — ogólna znajomość gór

 1. Jak odznaka GOT dzieli się na kategorie i grupy (pisz skrótami)?
 2. Jak regulamin dzieli zdobywców GOT na grupy wiekowe?
 3. Co należy zrobić by zweryfikować GOT dużą brązową?
 4. Jakiej dokumentacji powinien żądać przodownik przy weryfikacji wycieczek poza terenem objętym spisem, np. czeskie Karkonosze?
 5. Kiedy i jak nadwyżka punktów może być przeniesiona na poczet punktów następnej odznaki?
 6. Co powinien zrobić przodownik odmawiając zweryfikowania wycieczek?
 7. Jak oblicza się punkty gdy wycieczki nie można „dopasować” do podanych w regulaminie?
 8. Czy w książeczce GOT wolno wpisać jedynie punkty zsumowane z dnia?
 9. Kiedy ustanowiono odznakę GOT?
 10. Jak przebiega główny szlak BW? (końce i cztery punkty pośrednie)
 11. Z czym graniczą Pieniny?
 12. Podaj główne pasma Beskidu Sądeckiego?
 13. Podaj najwyższe szczyty; Bes. Wysokiego, Gorców, Gór Opawskich, Kotliny Kłodzkiej, Pienin.
 14. Jakie są główne rzeki B.W?
 15. Gdzie są źródła; Popradu, Raby, Soły, Ropy, Dunajca, Łaby.
 16. Jakie Pogórza są na pn. od głównego pasma Karpat Polskich?
 17. Gdzie w górach Polski są: granity, wapienie. piaskowce, bazalty?
 18. Co to jest kras? Jak powstają żłobki krasowe?
 19. Jakie formy polodowcowe spotyka się w polskich górach?
 20. Wymień charakterystyczne cechy klimatu górskiego.
 21. Co to są piętra roślinności w górach?
 22. Azymut 225° jaki to kierunek?
 23. Co to jest zboczenie magnetyczne? Kiedy należy je uwzględniać?
 24. Co wyznacza północ topograficzną na mapach topograficznych?
 25. Na jakie 3 grupy dzielimy znaki na mapie?
 26. Zaznacz układem warstwic zbocze wklęsłe od wierzchołka do podstawy. (wierzchołek -+- ).
 27. Jak na mapie warstwicowej oznacza się kierunek spadku zbocza?
 28. Czy znasz zasady udzielania pierwszej pomocy? Jakie odbyłeś (as) kursy i jaką znasz literaturę z tego tematu?
 29. Jakie są zasady wzywania pomocy w górach i jaka powinna być odpowiedź?
 30. Wymień 3 skanseny budownictwa regionalnego w górach.
 31. Jak daleko na zachód w Polsce dotarło osadnictwo i kultura Wołoska?
 32. Jak zachować się w razie nagłego załamania pogody?
 33. Wymień Parki Narodowe w polskich górach.
 34. Co to jest pomnik przyrody? Wymień znany Ci przykład w górach.
 35. Wymień 3 rezerwaty geologiczne w polskich górach.
 36. Kto to był Hugo Zapałowicz? Podaj krótko co wiesz o jego działalności.
 37. Co to było „Beskidenverein”?
 38. Jakie były kolejne nazwy „Towarzystwa Tatrzańskiego”
 39. Kto z Polaków był pierwszy na Mont Everest?
 40. Czym wyróżnił się Kukuczka wśród polskich himalaistów?