Odznaki krajoznawcze PTTK

Regulamin odznaki turystyczno­‑krajoznawczej

„Śladami Fryderyka Chopina” II stopnia

W 2010 roku w 200­‑rocznicę urodzin wielkiego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina Klub Przodowników Turystyki Pieszej im. Anieli Michalskiej przy Oddziale Stołecznym Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego ustanowił II stopień odznaki turystycznej „Śladami Fryderyka Chopina”. Odznakę można zdobywać zwiedzając wybrane z załącznika położone na terenie Europy miejsca związane z bytnością Fryderyka Chopina. Wykaz miejsc zawartych w załączniku opracowano na podstawie strony internetowej www.chopin.pl funkcjonującej pod patronatem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Zachęcamy młodych i starszych turystów, krajoznawców oraz melomanów do zdobywania II stopnia odznaki „Śladami Fryderyka Chopina”.


 1. Warunkiem zdobycia II stopnia odznaki jest posiadanie I stopnia oraz zwiedzenie trzech miejsc związanych z Fryderykiem Chopinem wybranych z załącznika do regulaminu.
 2. Podstawą do weryfikacji i przyznania odznaki jest w dowolnej formie opracowany dzienniczek ze zdjęciami dokumentującymi zwiedzanie miejsc oraz ich krótki opis lub dokumentacja elektroniczna w postaci prezentacji multimedialnej, nagrania audio lub wideo.
 3. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści, którzy ukończyli 10 lat, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.
 4. Czas zdobywania II stopnia odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” jest nieograniczony.
 5. II stopień odznaki „Śladami Fryderyka Chopina” weryfikuje i przyznaje Referat Weryfikacyjny OTP przy Komisji Turystyki Pieszej Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, Rynek Starego Miasta 23.
 6. Zarząd Klubu PTP im. Anieli Michalskiej ma prawo nadawać odznakę honorowo.
 7. Ostateczną interpretację postanowień niniejszego regulaminu zastrzega sobie Zarząd Klubu Przodowników Turystyki Pieszej im. A. Michalskiej.
 8. Odznakę można zdobywać od 1 stycznia 2010 roku.

Załącznik do regulaminu odznaki

„Śladami Fryderyka Chopina” II stopnia

  Austria

  1. Linz
  2. Salzburg
  3. Wiedeń

  Czechy

  1. Decin
  2. Karlove Vary
  3. Mariańskie Łaźnie
  4. Praga

  Francja

  1. Marsylia
  2. Nohant koło La Chatre
  3. Paryż
  4. Strasburg

  Hiszpania

  1. Barcelona
  2. Majorka

  Niemcy

  1. Drezno
  2. Berlin
  3. Frankfurt nad Menem
  4. Heidelberg
  5. Kassel
  6. Lipsk
  7. Monachium
  8. Stuttgart

  Wielka Brytania

  1. Edynburg
  2. Glasgow
  3. Londyn
  4. Manchester

  Włochy

  1. Genua