Odznaki krajoznawcze PTTK

Regulamin odznaki turystyczno­‑krajoznawczej

„Szlakami kawalerii polskiej XX wieku”

Komisja Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK ustanowiła Odznakę Turystyczną, której celem jest upamiętnienie chlubnych działań bojowych i tradycji Polskiej Kawalerii.

Ta tak bardzo polska formacja wojskowa na kartach burzliwej historii naszego narodu odegrała niezwykle istotną rolę w walkach o niepodległość Polski. W połowie XX wieku pułki i szwadrony polskiej kawalerii odeszły bezpowrotnie w przeszłość.

Zapraszamy do turystycznych wędrówek trasami wytyczonymi przez szlaki bojowe szwoleżerów, ułanów, strzelców i artylerzystów konnych. Wędrujcie szlakami kawalerzystów z Legionów Józefa Piłsudskiego, Legionu Puławskiego, Korpusu Wschodniego, kawalerii Powstania Wielkopolskiego, pułków konnych Błękitnej Armii gen. Hallera, pułków Jazdy i Artylerii Konnej II RP, Oddziału majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, jednostek kawaleryjskich Armii Krajowej, ułanów z I Warszawskiej Brygady Kawalerii LWP oraz zmotoryzowanych i pancernych kawalerzystów Polskich Sił Zbrojnych.


 1. Odznakę mogą zdobywać wszyscy turyści po ukończeniu dziesiątego roku życia, niezależnie od rodzaju uprawianej turystyki.
 2. Odznaka jest trzystopniowa.
 3. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie na terenie Polski i poza jej granicami miejsc posiadających udokumentowane historycznie związki z kawalerią polską XX wieku (miejsca stacjonowania, działań bojowych, cmentarze, pomniki, muzea, izby pamięci).
 4. Aby uzyskać pierwszy, brązowy stopień odznaki należy zwiedzić pięć miejsc związanych z kawalerią polską XX wieku.
 5. O uzyskanie odznaki w stopniu srebrnym mogą ubiegać się turyści posiadający odznakę w stopniu brązowym, którzy zwiedzili ponadto siedem miejsc związanych z jednym oddziałem kawalerii.
 6. O zdobycie trzeciego, złotego stopnia odznaki może ubiegać się posiadacz odznaki srebrnej, który wykaże się posiadaniem trzech z podanych poniżej odznak związanych z kawalerią polską XX wieku:
  1. „Bitwa warszawska 1920” (Oddział Praga Płd.),
  2. „Szlakiem 19 Pułku Ułanów Wołyńskich” (Oddział Stołeczny),
  3. „Szlakiem Walk Legionowych” (Oddział Huty im. Sędzimira Kraków),
  4. „Szlakiem Walk o Niepodległość” (Oddział Tarnów)
  5. „Szlakami Powstania Wielkopolskiego” (Oddział Poznański),
  6. „Szlakiem mjr H. Dobrzańskiego «Hubala»” (Oddział Opoczno).
 7. Podstawą weryfikacji odznaki jest dowolnie opracowany dzienniczek wycieczek (np. Książeczka OTP) zawierający dokumentację będącą potwierdzeniem zwiedzenia miejsc historycznie związanych z kawalerią polską XX wieku.
 8. Odznakę przyznają Referaty Weryfikacji OTP działające na terenie całego kraju.
 9. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 10. Dystrybucją Odznaki zajmuje się Oddział PTTK w Szamotułach adres: Rynek 35, 64­‑500 Szamotuły, tel. (0­‑61) 292­‑16­‑38.