Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin Odznaki Krajoznawczej

Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Wersja regulaminu zatwierdzona w dniu 18 stycznia 2019 r. przez ZG PTTK uchwałą nr 48/XIX/2019.

Regulamin i znak graficzny odznaki opracowali Daniel Kuligowski i Szymon Bijak.

Odznaka
 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.
 3. Odznaka posiada pięć stopni:
  • popularny,
  • brązowy,
  • srebrny,
  • złoty,
  • duży.
 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.
 5. Warunki zdobywania odznaki

 6. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.
 7. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.
 8. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

 9. stopień odznaki liczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7
  duży 7

 10. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.
 11. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.
 12. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.
 13. Weryfikacja

 14. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 15. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie, np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.
 16. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.
 17. Postanowienia końcowe

 18. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (skrytka pocztowa 31, 00­‑001 Warszawa 1).
 19. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.
 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.
 21. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dn. 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dn. 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

Wykaz obiektów


wpis UNESCO obiekt miejscowość nr obiektu
Historyczne centrum Krakowa Stare Miasto, Wzgórze Wawelskie, Stradom i Kazimierz Kraków 1.
Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni Kopalnia soli i Zamek Żupny w Wieliczce Wieliczka 2.
Kopalnia soli w Bochni Bochnia 3.
Auschwitz­‑Birkenau Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Oświęcim 4.
Puszcza Białowieska 5.
Historyczne centrum Warszawy Stare Miasto wraz z częścią Traktu Królewskiego (do wysokości ul. Miodowej) Warszawa 6.
Stare miasto w Zamościu Zamość 7.
Średniowieczne miasto w Toruniu Toruń 8.
Zamek krzyżacki w Malborku Malbork 9.
Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno­‑krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy Kalwaria Zebrzydowska 10.
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy kościół Pokoju Ducha Świętego Jawor 11.
kościół Pokoju Trójcy Świętej Świdnica 12.
Drewniane kościoły południowej Małopolski kościół św. Michała Archanioła Binarowa 13.
kościół Wszystkich Świętych Blizne 14.
kościół św. Michała Archanioła Dębno Podhalańskie 15.
kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła Haczów 16.
kościół cmentarny św. Leonarda Lipnica Murowana 17.
kościół św. Filipa i Jakuba Sękowa 18.
Park Mużakowski Łęknica/Bad Muskau 19.
Hala Stulecia (Hala Ludowa) Wrocław 20.
Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne 21.
cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy Chotyniec 22.
cerkiew św. Paraskiewy Kwiatoń 23.
cerkiew Opieki Bogurodzicy Owczary 24.
cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła Powroźnik 25.
cerkiew św. Paraskiewy Radruż 26.
cerkiew św. Michała Archanioła Smolnik 27.
cerkiew św. Michała Archanioła Turzańsk 28.
Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry 29.
Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego pole górnicze Krzemionki Krzemionki Opatowskie 30.
pole górnicze Borownia Borownia
pole górnicze Korycizna Korycizna
osada Gawroniec Ćmielów
Pradawne i pierwotne lasy bukowe Karpat i innych regionów Europy Pasmo graniczne i dolina Górnej Solinki 31.
Połonina Wetlińska i Smerek (doliny potoków Tworylczyk i Hylaty)
Dolina potoku Terebowiec
Dolina potoku Wołosatka