Odznaki krajoznawcze PTTK

Regulamin

Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej

Regulamin obowiązujący od kwietnia 2009 r.

  I. Postanowienia ogólne

 1. Warszawska Odznaka Krajoznawcza, zwana dalej WOK, jest odznaką Polskiego Towarzystwa Turystyczno­‑Krajoznawczego ustanowioną w 1972 roku za zgodą Zarządu Głównego PTTK.
 2. Celem WOK jest popularyzacja wiedzy o Warszawie w społeczeństwie polskim i wśród turystów zagranicznych.
 3. WOK jest ustanowiona w czterech stopniach:
  • popularnym,
  • brązowym,
  • srebrnym,
  • złotym.
 4. WOK zdobywa się przez poznanie obiektów krajoznawczych znajdujących się w granicach administracyjnych m. st. Warszawy.
 5. II. Warunki zdobycia

 6. WOK w stopniu popularnym mogą zdobywać osoby, które ukończyły 6. rok życia, a pozostałe stopnie — osoby, które ukończyły 8 lat.
 7. WOK zdobywa się w kolejności stopni. W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki z wyjątkiem zdobycia stopnia popularnego i brązowego, które można zdobyć w ciągu jednego roku z zachowaniem przepisów pkt. 5. niniejszego regulaminu. Przez „zdobycie odznaki” rozumie się wypełnienie norm określonych w niniejszym regulaminie.
 8. WOK w stopniu popularnym przyznaje się za przebycie jednej z podanych niżej tras lub odbycie innej wycieczki tematycznej po terenie miasta. Podczas wędrówki należy poznać minimum 10 obiektów krajoznawczych, takich jak: zabytki, obiekty współczesne, miejsca walki i męczeństwa, parki, ogrody oraz pomniki.
 9. Przykładowe trasy do wyboru:

  • „Szlak Królewski”: Rynek Starego Miasta — Belweder,
  • Trasa W­‑Z: dworzec Wileński — Reduta Wolska,
  • Trasa N­‑S: Plac Wilsona — Plac Unii Lubelskiej,
  • Rynek Nowego Miasta — Park Młociński,
  • Dw. Wileński — Targowa — Zamoyskiego — Grochowska — Wiatraczna,
  • Szlakiem Fryderyka Chopina w Warszawie
  • Szlak „Szarych Szeregów”.
 10. Do zdobycia WOK w stopniu brązowym, srebrnym i złotym wymagane jest poznanie podanej niżej liczby obiektów krajoznawczych wymienionych w załączniku do regulaminu.

 11. grupa obiektów stopień WOK
  brązowy srebrny złoty
  zabytkowe 10 15 20
  współczesne 10 15 20
  związane z walką i męczeństwem 5 10 15
  pomniki 5 10 15
  muzea 2 4 6
  lasy, parki, ogrody 2 4 6
  cmentarze 1 2 3

 12. Za obiekty zabytkowe uznaje się te, które zostały wpisane na listę zabytków przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.
 13. Obiekty raz zaliczone nie mogą być zaliczone przy zdobywaniu stopni wyższych.
 14. Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa może nadać WOK w stopniu złotym honorowo z pominięciem wymogów pkt. 6. niniejszego regulaminu osobie fizycznej lub prawnej zasłużonej dla krajoznawstwa w Warszawie.
 15. III. Weryfikacja

 16. WOK w stopniu popularnym, brązowym i srebrnym weryfikują i przyznają zespoły weryfikacyjne odznak krajoznawczych przy Oddziałach PTTK z terenu miasta stołecznego Warszawy, a WOK wszystkich stopni — zespół weryfikacyjny przy Regionalnej Pracowni Krajoznawczej w Warszawie (Al. Niepodległości 141).
 17. Podstawą do weryfikacji WOK jest kronika (dzienniczek) zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.
 18. Poznanie każdego obiektu powinno być udokumentowane odpowiednim wpisem w kronice (dzienniczku), potwierdzonym przez organizatora wycieczki. Przy zdobywaniu indywidualnym pożądane jest — w miarę możliwości — uzyskanie potwierdzenia w terenie (pieczątka, zdjęcie, podpis członka kadry programowej PTTK).
 19. IV. Postanowienia końcowe

 20. Aktualizacja wykazu obiektów krajoznawczych (pkt. 8.) spoczywa na Mazowieckim Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.
 21. Interpretacja regulaminu WOK należy do Mazowieckiego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.
 22. Autorem znaku graficznego WOK jest kol. Leszek Białkowski, a powyższy regulamin i wykaz obiektów opracowali kol. kol. Grażyna Orłowska­‑Rybicka, Mieszko Janiszek, Artur Ponikiewski, Mieczysław Żochowski i Szymon Bijak.
 23. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Mazowieckie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa w Warszawie w kwietniu 2009 roku.
 24. Anuluje się poprzednie regulaminy WOK. Zdobyte na ich podstawie odznaki WOK zachowują ważność.

Załącznik do regulaminu Warszawskiej Odznaki Krajoznawczej

I. Obiekty zabytkowe

 1. Arkady Kubickiego na Podzamczu, ul. Bugaj
 2. Arsenał (ob. Muzeum Archeologiczne), ul. Długa 52
 3. Baszta Mostowa (Stara Prochownia), ul. Boleść 2
 4. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8
 5. Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Kawęczyńska 53
 6. Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, ul. Koszykowa 26
 7. Budynek Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich (ob. opuszczony), ul. Okólnik 9
 8. Budynek Collegium Nobilium (ob. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza), ul. Miodowa 22/24
 9. Budynek dawnej stacji kolejki wilanowskiej (ob. poczta), ul. Stanisława Kostki Potockiego 31
 10. Budynek Dyrekcji Kolei Państwowych, ul. Targowa 74
 11. CeDeT (d. Centralny Dom Towarowy, „Smyk”, ob. w rewitalizacji), ul. Krucza 50
 12. Cerkiew św. Jana Klimaka, ul. Wolska 140
 13. Cytadela Warszawska, ul. Wybrzeże Gdyńskie
 14. Budynek kościoła Parafii Ewangelicko­‑Reformowanej (ob. Warszawska Opera Kameralna, wcześn. Studencki Teatr Satyryków STS), al. „Solidarności” 76b
 15. Dom Towarowy Braci Jabłkowskich, ul. Bracka 25
 16. Dworek Fangora na terenie Ogrodu Botanicznego PAN, ul. Prawdziwka 1
 17. Dworek Grochowski, ul. Grochowska 64/68
 18. Fort Legionów (Władimira), ul. Zakroczymska 12
 19. Gmach dawnego Instytutu Weterynaryjnego (ob. Sinfonia Varsovia), ul. Grochowska 272
 20. Gmach Banku Handlowego w Warszawie, ul. Traugutta 7
 21. Gmach dawnej Biblioteki Działyńskich, al. „Solidarności” 74a/76b
 22. Gmach dawnej Biblioteki Załuskich („Dom pod Królami”), ul. Hipoteczna 2
 23. Gmach komory wodnej, ul. Ignacego Kłopotowskiego 1/3
 24. Gmach Sejmu i Senatu RP, ul. Wiejska 4/6/8
 25. Gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (ob. Muzeum Etnograficzne), ul. Kredytowa 1
 26. Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44
 27. Hotel Europejski, ul. Krakowskie Przedmieście 13
 28. Hotel Polonia (ob. Polonia Palace Hotel), Aleje Jerozolimskie 45
 29. Instytut Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego, pl. Trzech Krzyży 4/6
 30. Kamienica ze stajnią­‑wozownią, ul. Targowa 14
 31. Katedra metropolitalna św. Marii Magdaleny (cerkiew prawosławna), al. „Solidarności” 52
 32. Katedra Polowa Wojska Polskiego, ul. Długa 13
 33. Katedra Polskokatolicka Świętego Ducha (d. cerkiew prawosławna), ul. Szwoleżerów 2
 34. Kolonia Staszica, ul. Wawelska, al. Niepodległości
 35. Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, ul. Grochowska 365
 36. Kościół drewniany parafii św. Wincentego a Paulo na Cmentarzu Bródnowskim, ul. św. Wincentego 81
 37. Kościół Matki Boskiej Loretańskiej, ul. Ratuszowa 5a
 38. Kościół Matki Boskiej Łaskawej (Patronki Warszawy; oo. jezuitów), ul. Świętojańska 10/12
 39. Kościół Najświętszego Zbawiciela, ul. Marszałkowska 37
 40. Kościół Narodzenia NMP (tzw. przesunięty), al. „Solidarności” 80
 41. Kościół Nawiedzenia NMP, ul. Przyrynek 2
 42. Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Grójecka 38 (pl. Narutowicza)
 43. Kościół parafialny Parafii Ewangelicko­‑Reformowanej, al. „Solidarności” 74
 44. Kościół seminaryjny pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca (pokarmelicki), ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
 45. Kościół św. Aleksandra, pl. Trzech Krzyży
 46. Kościół św. Anny, ul. Kolegiacka 1 (Wilanów)
 47. Kościół św. Anny (akademicki), ul. Krakowskie Przedmieście 66
 48. Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła, ul. Wspólna 51
 49. Kościół św. Augustyna, ul. Nowolipki 18
 50. Kościół św. Jakuba, ul. Józefa Mehoffera 1
 51. Kościół św. Karola Boromeusza, ul. Chłodna 21a
 52. Kościół św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska 1
 53. Kościół św. Katarzyny, ul. Fosa 17
 54. Kościół św. Kazimierza i klasztor s.s. sakramentek, Rynek Nowego Miasta 2
 55. Kościół Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3
 56. Kościół św. Marcina (o.o. augustianów), ul. Piwna 9/11
 57. Kościół św. Michała Archanioła, ul. Głębocka 119
 58. Kościół św. Stanisława Kostki, ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2
 59. Kościół Świętej Trójcy, ul. Solec 61
 60. Kościół Świętej Trójcy (ewangelicko­‑augsburski), pl. Stanisława Małachowskiego 1
 61. Kościół św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej, ul. Wolska 140a
 62. Kościół pw. Opieki św. Józefa i klasztor ss. wizytek, ul. Krakowskie Przedmieście 34
 63. Kościół Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5
 64. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV (d. Gimnazjum Praskie), ul. Jagiellońska 38
 65. Most Księcia Józefa Poniatowskiego
 66. Obserwatorium Astronomiczne UW, Aleje Ujazdowskie 4 (w Ogrodzie Botanicznym)
 67. Pałac Biskupów Krakowskich, ul. Miodowa 5
 68. Pałac Blanka, ul. Senatorska 14
 69. Pałac Błękitny (Zamoyskich), ul. Senatorska 35/37
 70. Pałac Branickich, ul. Miodowa 6, ul. Podwale 3 i 5
 71. Pałac Branickich, ul. Nowy Świat 18/20
 72. Pałac Brzozowskich, ul. Bracka 20a
 73. Pałac Czapskich, Krasińskich, Raczyńskich (ob. Akademia Sztuk Pięknych), ul. Krakowskie Przedmieście 5
 74. Pałac Janaszów, Czackich, ul. Zielna 49
 75. Pałac Kazanowskich („Res Sacra Miser”), ul. Krakowskie Przedmieście 62
 76. Pałac Krasińskich („Rozkosz”, ob. rektorat SGGW), ul. Nowoursynowska 166
 77. Pałac Krasińskich (Rzeczypospolitej), pl. Krasińskich 3/5
 78. Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
 79. Pałac Lubomirskich, pl. Żelaznej Bramy 10
 80. Pałac Małachowskich (ob. m.in. ZG PTTK), ul. Senatorska 11
 81. Pałac Młodziejowskiego, ul. Miodowa 10
 82. Pałac Mniszchów, ul. Senatorska 40
 83. Pałac Mokronowskich, ul. Zakroczymska 2
 84. Pałac Mostowskich (ob. Komenda Stołeczna Policji w Warszawie), ul. Nowolipie 2
 85. Pałac Namiestnikowski (Radziwiłłów, Prezydencki; ob. siedziba Prezydenta RP), ul. Krakowskie Przedmieście 46/48
 86. Pałac Paca, Radziwiłłów, ul. Miodowa 15
 87. Pałac Pod Blachą (Lubomirskich), pl. Zamkowy 2
 88. Pałac Potockich, Czartoryskich (ob. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), ul. Krakowskie Przedmieście 15
 89. Pałac Prymasowski (ob. Centrum Konferencyjno­‑Wystawiennicze), ul. Senatorska 13/15
 90. Pałac Przebendowskich, Radziwiłłów (ob. Muzeum Niepodległości), al. „Solidarności” 62
 91. Pałac Przeździeckich, ul. Kościelna 12
 92. Pałac Raczyńskich (ob. Archiwum Główne Akt Dawnych), ul. Długa 7
 93. Pałac Sapiehów, ul. Zakroczymska 6
 94. Pałac Staszica (ob. PAN), ul. Nowy Świat 72
 95. Pałac Symonowiczów, ul. Solec 37
 96. Pałac Szaniawskich, ul. Miodowa 8
 97. Pałac Teppera­‑Dückerta („Pod Czterema Wiatrami”), ul. Długa 38/40
 98. Pałac Uruskich, Czetwertyńskich, ul. Krakowskie Przedmieście 30
 99. Pałac Wesslów (dawniej Poczta Saska), ul. Krakowskie Przedmieście 25
 100. Pałac Zamoyskich, ul. Foksal 2
 101. Pałac Zamoyskich, ul. Nowy Świat 69
 102. Resursa Obywatelska (ob. Dom Polonii), ul. Krakowskie Przedmieście 64
 103. Rogatki grochowskie (dwie), ul. Jana Zamoyskiego 36 i 55
 104. Rogatki mokotowskie (dwie), pl. Unii Lubelskiej
 105. Synagoga im. Zalmana i Rywki Małżonków Nożyków, ul. Twarda 6
 106. Szkoła Główna Handlowa, al. Niepodległości 162
 107. Teatr Komedia, ul. Słowackiego 19a
 108. Teatr Polski, ul. Karasia 2
 109. Teatr Wielki Opera Narodowa, pl. Teatralny 3
 110. Układ i zabudowa Żoliborza historycznego (Kolonia Dziennikarska, Osiedle WSM, Żoliborz Oficerski)
 111. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5
 112. Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser”, ul. Ząbkowska 27/31
 113. Warszawsko­‑Praska bazylika katedralna Świętych Michała Archanioła i Floriana Męczennika, ul. Floriańska 3
 114. Wiadukt Markiewicza, ul. Karowa
 115. Willa, ul. Profesorska 3
 116. Zabudowa ulicy Brzeskiej od ul. Ząbkowskiej do Kijowskiej
 117. Zabudowa ulicy Ząbkowskiej od ul. Targowej do Brzeskiej
 118. Zabudowa ulicy Obrońców (domy o numerach 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 33)
 119. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, pl. Stanisława Małachowskiego 3
 120. Założenie urbanistyczne Mariensztat
 121. Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4
 122. Zamek Ostrogskich, ul. Okólnik 1
 123. Zdrój Królewski, ul. Zakroczymska
 124. Zespół Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34
 125. Zespół budynków Politechniki Warszawskiej, pl. Politechniki 1
 126. Zespół budynków przy pl. Bankowym 1/3/5 (ob. Urząd Miasta St. Warszawy — Ratusz)
 127. Zespół budynków Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego, al. „Solidarności” 67
 128. Zespół budynków Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24/28
 129. Zespół cerkiewno­‑klasztorny (grekokatolicki) oo. bazylianów, ul. Miodowa 16
 130. Zespół dawnego Korpusu Kadetów (ob. Urząd Rady Ministrów), Aleje Ujazdowskie 1/9
 131. Zespół dawnych koszar Sierakowskich, ul. Konwiktorska 1/3
 132. Zespół dawnych koszar, ul. Kozielska 4/4a
 133. Zespół domu Wojciecha Bogusławskiego, ul. Żelazna 97
 134. Zespół gazowni, ul. Kasprzaka 25
 135. Zespół hal targowych Mirowskich, pl. Mirowski
 136. Zespół kamienic przy Alejach Jerozolimskich od numeru 45 do numeru 63
 137. Zespół klasztorny oo. bernardynów, ul. Czerniakowska 2/4
 138. Zespół kościelno­‑klasztorny pokamedulski, ul. Dewajtis 3
 139. Zespół kościelno­‑klasztorny oo. bonifratrów, ul. Bonifraterska 12
 140. Zespół kościelno­‑klasztorny oo. dominikanów, ul. Freta 8/10
 141. Zespół kościelno­‑klasztorny oo. franciszkanów, ul. Zakroczymska 1
 142. Zespół kościelno­‑klasztorny oo. kapucynów, ul. Miodowa 13
 143. Zespół kościelno­‑klasztorny oo. paulinów, ul. Nowomiejska 26
 144. Zespół kościelno­‑klasztorny oo. reformatów, ul. Senatorska 29/31
 145. Zespół murów obronnych z basztami i barbakanem oraz mostem gotyckim, ul. Podwale, pl. Zamkowy
 146. Zespół pałacowo­‑parkowy Królikarnia, ul. Puławska 113a
 147. Zespół pałacowo­‑parkowy Natolin, ul. Nowoursynowska
 148. Zespół pałacowo­‑parkowy Belweder, ul. Belwederska 54/56
 149. Zespół pałacowo­‑parkowy Łazienki Królewskie, ul. Agrykola
 150. Zespół pałacowo­‑parkowy Młociny, ul. Muzealna 1
 151. Zespół pałacowo­‑parkowy Wilanów
 152. Zespół pałacu Arcybiskupiego (Borchów; siedziba arcybiskupa warszawskiego, poprzednio rezydencja prymasów Polski), ul. Miodowa 17/19
 153. Zespół pałacu Szustra, ul. Puławska 55/59
 154. Zespół Stacji Filtrów, ul. Koszykowa 81
 155. Zespół Szpitala Dzieciątka Jezus, ul. Lindleya 4
 156. Zespół Toru Wyścigów Konnych na Służewcu, ul. Puławska 266
 157. Zespół zabudowy Starego Miasta
 158. Zespół Zamku Ujazdowskiego, al.Ujazdowskie 6
 159. Żydowski Instytut Historyczny, ul. Tłomackie 3/5

II. Obiekty współczesne

 1. ARCO — kompleks rozrywkowo­‑sportowy, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 15/17
 2. Babka Tower Suites, al. Jana Pawła II 80
 3. Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213
 4. Biblioteka Uniwersytecka, ul. Dobra 56/66
 5. Biurowiec „Ufficio Primo” (dawniej siedziba Prezydium Rządu), ul. Wspólna 62
 6. Biurowiec LOT, ul. 17 Stycznia
 7. Błękitny Wieżowiec (Blue Tower), pl. Bankowy 2
 8. Budynek BGŻ, ul. Marcina Kasprzaka 10/16
 9. Budynek Expo XXI, ul. Ignacego Prądzyńskiego 60
 10. Budynek mieszkalny (najdłuższy w Warszawie), ul. Kijowska 11
 11. Budynek Sądu Najwyższego, pl. Krasińskich 2/4/6
 12. Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny, ul. Otwocka 14
 13. Centrum Giełdowe, ul. Książęca 4
 14. Centrum Handlowe Arkadia, al. Jana Pawła II 82
 15. Centrum Handlowe Warszawa Wileńska, ul. Targowa 72
 16. Centrum Handlowe Złote Tarasy, ul. Złota 59
 17. Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 18. Dom Studencki PW Riviera, ul. Ludwika Waryńskiego 12
 19. Domy Towarowe Centrum i Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha”, ul. Marszałkowska 104/122
 20. Dworzec kolejowy Warszawa Centralna, Aleje Jerozolimskie 54
 21. Dworzec PKP Warszawa Wschodnia, ul. Kijowska 20
 22. Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5
 23. Galeria Metopolitan, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
 24. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego, ul. Myśliwiecka 6
 25. Gmach Intraco, ul. Stawki 2
 26. Gruba Kaśka (na Wiśle)
 27. Hotel Forum (ob. Novotel), ul. Marszałkowska 94/98
 28. Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79
 29. Hotel Jan III Sobieski (ob. Radisson Blu Sobieski Hotel), pl. Artura Zawiszy 1
 30. Hotel InterContinental, ul. Emilii Plater 49
 31. Hotel Sheraton, ul. Bolesława Prusa 2
 32. Kino Praha, ul. Jagiellońska 24/26
 33. Kościół św. Michała Archanioła, ul. Puławska 95
 34. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, pl. Stanisława Małachowskiego 1
 35. Lotnisko Chopina, ul. Żwirki i Wigury 1
 36. Mennica Państwowa, ul. Żelazna 56
 37. Metro warszawskie (kilka najciekawszych stacji)
 38. Most Gdański (dwupoziomowy)
 39. Most Marii Skłodowskiej­‑Curie
 40. Most Siekierkowski
 41. Most Świętokrzyski
 42. Nowy gmach Telewizji Polskiej, ul. Jana Pawła Woronicza 17
 43. Oczyszczalnia ścieków Czajka, ul. Czajki 4/6
 44. Osiedle MDM, pl. Konstytucji
 45. Osiedle Przyjaźń, ul. Stanisława Konarskiego
 46. Oxford Tower (dawniej Intraco II), ul. Tytusa Chałubińskiego 8
 47. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych, ul. Sanguszki 1
 48. Port Praski
 49. Prudential (dawniej Hotel Warszawa), pl. Powstańców Warszawy 9
 50. Willa „Ochabówka”, ul. Rajców 10
 51. Rotunda PKO, ul. Marszałkowska róg Alej Jerozolimskich
 52. Stacje PKP na linii otwockiej
 53. Stadion Narodowy, al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
 54. Stadion Miejski Legii Warszawa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (b. Stadion Wojska Polskiego), ul. Łazienkowska 3
 55. „Szara Willa” (obok Biblioteki Uniwersyteckiej), Wybrzeże Kościuszkowskie 47
 56. Świątynia Opatrzności Bożej, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda róg al. Rzeczypospolitej (Wilanów)
 57. Tor Łyżwiarski Stegny, ul. Inspektowa 1
 58. Trasa W–Z — ruchome schody
 59. Warsaw Financial Center (WFC), ul. Emilii Plater 53
 60. Warsaw Trade Tower (WTT), ul. Chłodna 51
 61. Zespół budynków Atrium, al. Jana Pawła II róg ul. Grzybowskiej
 62. Zespół budynków SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 161, 166
 63. Zespół fontann na podzamczu
 64. Zespół hal Torwar, ul. Łazienkowska 6a

III. Obiekty walki i męczeństwa

 1. Brama Straceń Cytadeli Warszawskiej, ul. Wybrzeże Gdyńskie
 2. Głaz poświęcony poległym podczas rzezi Pragi w 1794, pl. Weteranów 1863 r.
 3. Głaz poświęcony poległym w powstaniu warszawskim, ul. Piotra Wysockiego róg ul. Bartniczej
 4. Głaz upamiętniający akcję żołnierzy AK na szefa Policji i SS Dystryktu Warszawskiego Franza Kutscherę, Al. Ujazdowskie 25
 5. Głaz upamiętniający Batalion AK „Czata 49”, skwer Batalionu AK „Czata 49”
 6. Głaz upamiętniający kryptologów, którzy złamali kod „Enigmy”, ul. Leśna
 7. Głaz upamiętniający obronę Reduty Ordona, ul. Mszczonowska róg ul. Włochowskiej
 8. Głaz z tablicą ku czci oficerów WP zamordowanych w Katyniu, ul. Podwale
 9. Głaz z tablicą poświęcony żołnierzom AK wywiezionym do łagrów, Skwer Sybiraków
 10. Grób Nieznanego Żołnierza, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 11. Kamienie i krzyż upamiętniające walki Zgrupowania AK „Kryska”, „Siekiera” i „Radosław” oraz 3 Dywizji WP, ul. Wilanowska 1
 12. Kamień i tablica upamiętniająca akcję odbicia więźniów Pawiaka przy Arsenale, ul. Długa 52
 13. Kamień pamięci poległych lotników brytyjskich, park Skaryszewski
 14. Kopiec Powstania Warszawskiego, ul. Bartycka
 15. Krzyż poświęcony poległym podczas rzezi Pragi w 1794, ul. Jagiellońska w pobliżu cerkwi Św. Marii Magdaleny
 16. Krzyż Traugutta i tablica na miejscu stracenia członków Rządu Narodowego w 1864, ul. Zakroczymska w parku im. Romualda Traugutta
 17. Krzyż upamiętniający obronę Reduty Wolskiej, ul. Wolska 140 a
 18. Kwatery poległych na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej
 19. Mauzoleum ofiar hitlerowskich i sowieckich obozów pracy, ul. Marsa róg ul. Płatnerskiej
 20. Miejsce pamięci związane z akcją „Wieniec I” (szubienica, kamień, krzyż), ul. Mszczonowska przy ul. Gniewkowskiej
 21. Mogiła Obrońców Olszynki Grochowskiej, ul. Szeroka róg ul. Traczy
 22. Mogiły żołnierzy powstania warszawskiego na cmentarzu Czerniakowskim, ul. Czerniakowska róg ul. św. Bonifacego
 23. Muzeum Walki i Męczeństwa (filia Muzeum Więzienia Pawiak), al. Jana Chrystiana Szucha 25
 24. Muzeum Więzienia Pawiak, ul. Dzielna 24/26
 25. Płyta i głaz z tablicą poświęcone żołnierzom AK, ul. Adama Mickiewicza róg ul. gen. Józefa Zajączka
 26. Płyta ku czci poległych żołnierzy 3 Dywizji Piechoty I Armii WP, ul. Solec (Wisłostrada, przy wejściu do Portu Czerniakowskiego)
 27. Pomnik ku czci pomordowanych w egzekucji wawerskiej, ul. 27 Grudnia
 28. Reduta Bank Polski — tablica na budynku, ul. Bielańska 10
 29. Tablica ku czci 1000 Polaków rozstrzelanych w egzekucji publicznej, ul. Wolska 43
 30. Tablica ku czci 350 osób rozstrzelanych w egzekucji publicznej w 1944, Teatr Wielki, pl. Teatralny 3
 31. Tablica ku czci poległych żołnierzy 10 pułku 4 Dywizji Piechoty I Armii WP, al. Księcia Józefa Poniatowskiego (przy moście)
 32. Tablica ku czci pomordowanych w pierwszych egzekucjach w Warszawie, al. Na Skarpie, Park Marszałka Edwarda Śmigłego­‑Rydza
 33. Tablica ku czci żołnierzy powstania warszawskiego i osób cywilnych poległych od wybuchu czołgu niemieckiego 13 VIII 1944, ul. Jana Kilińskiego 1
 34. Tablica upamiętniająca akcję „Góral” Kedywu AK 12 VIII 1943, ul. Senatorska 1/3
 35. Tablica upamiętniająca akcję AL na lokal niemiecki, ul. Nowogrodzka 15
 36. Tablica upamiętniająca Akcję Kutschera 1 II 1944, północna balustrada mostu ŚląskoDąbrowskiego
 37. Tablica upamiętniająca akcję uwolnienia przez Batalion „Zośka” Żydów z więzienia „Gęsiówka” 5 VIII 1944, ul. Mordechaja Anielewicza 34
 38. Płyta Desantu 3 Dywizji Piechoty I Armii Wojska Polskiego we wrześniu 1944, ul. Rodzynkowa (przy wale przeciwpowodziowym)
 39. Tablica upamiętniająca działalność Małego Sabotażu „Wawer”, al. Niepodległości 130, róg ul. Ligockiej
 40. Tablica upamiętniająca działalność tajnej radiostacji ZWZ/AK pod nazwą „Łódź Podwodna”, ul. Forteczna 4
 41. Tablica upamiętniająca ostatnią barykadę powstańczą na Starym Mieście w 1944, ul. Jezuicka 2
 42. Tablica upamiętniająca podziemną wytwórnię granatów, ul. Królewska 16
 43. Tablica upamiętniająca pomordowanych w Katyniu, ul. Powązkowska, kościół św. Karola Boromeusza
 44. Tablica upamiętniająca śmierć Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 4 VIII 1944, ul. Senatorska 14
 45. Tablica upamiętniająca zamach żołnierzy Gwardii Ludowej na niemiecki lokal „Café­‑Club”, 24 X 1942, Aleje Jerozolimskie 15/17 (róg ul. Nowy Świat)
 46. Tablica upamiętniająca zdobycie budynku Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST), tzw. „PAST­‑y” 20 VIII 1944, ul. Zielna 41
 47. Tablica upamiętniająca zdobycie i obronę PWPW w czasie powstania warszawskiego, ul. Romana Sanguszki 1
 48. Tablica w miejscu dawnego sekretariatu Rady Pomocy Żydom „Żegota”, ul. Żurawia 24
 49. Tablica z krzyżem poświęcona żołnierzom AK i mieszkańcom Wawrzyszewa zamordowanym w 1944, ul. Wólczyńska róg ul. Wolumen
 50. Tablice (2) poświęcone uczestnikom powstania warszawskiego, pl. Krasińskich 1
 51. Tablice (3) poświęcone lotnikom, marynarzom i żołnierzom wojsk lądowych poległym za Polskę, ściana frontowa Katedry Polowej WP, ul. Długa 13
 52. Tablice (7) poświęcone poległym w latach 1914–1920 oraz żołnierzom AK poległym w latach 1939–1945, nisza portalowa kościoła Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5
 53. Tablice poświęcone lotnikom RAF poległym w czasie powstania warszawskiego, ul. Redutowa róg ul. Wolskiej
 54. Zespół 6 tablic na głazach poświęconych żołnierzom AK poległym w czasie powstania warszawskiego, ul. Adolfa Suligowskiego róg ul. Nowosieleckiej
 55. Zespół tablic na murze więzienia mokotowskiego, ul. Rakowiecka 37

IV. Muzea i galerie

 1. Adwokatury Polskiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, ul. Świętojerska 16
 2. Andrzeja Struga, al. Niepodległości 210 (Oddział Muzeum Literatury)
 3. Archeologiczne, ul. Długa 52
 4. Archidiecezji Warszawskiej, ul. Solec 61
 5. Archiwum Główne Akt Dawnych, ul. Długa 7
 6. Azji i Pacyfiku, ul. Solec 24
 7. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki, ul. kard. Stanisława Hozjusza 2
 8. Cechu Rzemiosł Skórzanych im. Jana Kilińskiego, ul. Wąski Dunaj 10
 9. Centrum Nauki Kopernik, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
 10. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, ul. Jazdów 2
 11. Drukarstwa Warszawskiego (Oddział Muzeum Warszawy), ul. Ząbkowska 23/25
 12. Erotyki, ul. Grzybowska 3
 13. Etnograficzne, ul. Kredytowa 1
 14. Ewolucji PAN w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
 15. Farmacji im. Antoniny Leśniewskiej (Oddział Muzeum Warszawy), ul. Piwna 31/33
 16. Fotoplastikon Warszawski (Oddział Muzeum Powstania Warszawskiego), Al. Jerozolimskie 51
 17. Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1
 18. Gabinet Numizmatyczny Mennicy Polskiej, ul. Waliców 11/18 (budynek „Aurum”)
 19. Gazownictwa (w zespole dawnej Gazowni Warszawskiej), ul. Marcina Kasprzaka 25
 20. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Turecka 3
 21. Geologiczne im. Stanisława Józefa Thugutta , ul. Żwirki i Wigury 93
 22. Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego, ul. Rakowiecka 4
 23. Harcerstwa, ul. Marii Konopnickiej 6 (w budynku YMCA)
 24. Historii Polskiego Ruchu Ludowego (tzw. „Żółta Karczma”), al. Wilanowska 204
 25. Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Mordechaja Anielewicza 6
 26. Historyczne Zbiory Metrologiczne Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2
 27. Instytutu Radowego Towarzystwa Marii Skłodowskiej­‑Curie, ul. Wawelska 15
 28. Izba Pamięci Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, ul. Kanonia 20/22
 29. Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, ul. Prymasa Augusta Hlonda 1 (na terenie Centrum Opatrzności Bożej)
 30. Karykatury im. Eryka Lipińskiego, ul. Kozia 11
 31. Katyńskie (Oddział Muzeum Wojska Polskiego), Aleje Jerozolimskie 3
 32. Kolejnictwa, stacja kolejowa PKP Warszawa Główna, ul. Towarowa 1
 33. Kolekcji im. Jana Pawła II, pl. Bankowy 1a (róg ul. Elektoralnej)
 34. Liczników, ul. Nieświeska 51
 35. Literatury im. Adama Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20
 36. Łazienki Królewskie, ul. Agrykola 1
 37. Łowiectwa i Jeździectwa w Łazienkach Królewskich, ul. Szwoleżerów 9
 38. Marii Dąbrowskiej (Oddział Muzeum Literatury), ul. Polna 40
 39. Marii Skłodowskiej­‑Curie, ul. Freta 16
 40. Motoryzacji (Oddział Muzeum Techniki i Przemysłu), ul. Filtrowa 62
 41. Narodowe, Al. Jerozolimskie 3
 42. Neonów, ul. Mińska 25 (Soho Factory)
 43. Niepodległości, al. „Solidarności” 62 (pałac Przebendowskich, Radziwiłłów)
 44. Nurkowania, ul. Grzybowska 88
 45. Ordynariatu Polowego WP (Oddział Muzeum Warszawy), ul. Długa 13/15
 46. Ośrodka Misyjnego Salezjanów, ul. Korowodu 20
 47. Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 48. Plakatu,(Oddział Muzeum Narodowego), ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 49. Politechniki Warszawskiej, ul. Nowowiejska 24
 50. Polskiej Techniki Wojskowej (Oddział Muzeum Wojska Polskiego), ul. Powsińska 13
 51. Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 (wejście od ul. Przyokopowej)
 52. Pożarnictwa, ul. Chłodna 3
 53. Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, ul. Piekarska 20
 54. Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni (Oddział Muzeum Narodowego), ul. Puławska 113a
 55. Salonik Chopinów (Oddział Muzeum Fryderyka Chopina), ul. Krakowskie Przedmieście 5
 56. Sportu i Turystyki, Centrum Olimpijskie im. Jana Pawła II, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
 57. Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3
 58. Teatralne przy Teatrze Wielkim, pl. Teatralny 1
 59. Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1
 60. Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 32
 61. Walki i Męczeństwa (filia Muzeum Więzienia Pawiak), al. Jana Chrystiana Szucha 25
 62. Warszawskiej Pragi (Oddział Muzeum Warszawy), ul. Targowa 50/52
 63. Warszawy, Rynek Starego Miasta 28/42
 64. Więzienia Pawiak (Oddział Muzeum Niepodległości), ul. Dzielna 24/26
 65. Władysława Broniewskiego (Oddział Muzeum Literatury), ul. Gen. J. Dąbrowskiego 51
 66. Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3
 67. Woli (Oddział Muzeum Warszawy), ul. Srebrna 12
 68. Wychodźstwa Polskiego im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Szwoleżerów 9 („Podchorążówka”, Oddział Łazienek Królewskich)
 69. X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, ul. Skazańców 25
 70. Zamek Królewski, pl. Zamkowy 4
 71. Zamku i Szpitala Wojskowego na Ujazdowie, Aleje Ujazdowskie 6
 72. Ziemi PAN, al. Na Skarpie 20/26
 73. Żoliborza i Bielan, ul. Duracza 19
 74. Żydowskiego Instytutu Historycznego, Tłomackie 3/5

V. Lasy, parki, ogrody

 1. Ogrody pałacu w Wilanowie
 2. Ogród Botaniczny PAN, ul. Prawdziwka 1 (w Powsinie)
 3. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Aleje Ujazdowskie 4
 4. Ogród Krasińskich, pl. Krasińskich, ul. Andersa
 5. Ogród Saski, ul. Marszałkowska, ul. Królewska
 6. Ogród Zoologiczny, ul. Ratuszowa 1/3
 7. Park Arkadia, ul. Puławska, Żywnego, Piaseczyńska, Idzikowskiego
 8. Park Bródnowski, ul. Ludwika Kondratowicza, ul. Wyszogrodzka
 9. Park im. gen. Gustawa Orlicz­‑Dreszera, ul. Puławska, ul. Antoniego Odyńca
 10. Park im. gen. Józefa Sowińskiego, ul. Wolska
 11. Park im. Józefa Piłsudskiego, Pole Mokotowskie, al. Niepodległości
 12. Park im. Romualda Traugutta, ul. Zakroczymska
 13. Park im. Stefana Żeromskiego, pl. Wilsona
 14. Park Marszałka Edwarda Śmigłego­‑Rydza na Powiślu
 15. Park Młociński (Las Młociny), ul. Pułkowa
 16. Park Moczydło ul. Górczewska
 17. Park Morskie Oko, ul. Puławska, ul. Belwederska
 18. Park Olszyna, ul. Armii Krajowej, ul. Władysława Broniewskiego
 19. Park Praski im. Żołnierzy 1 Armii WP, al. „Solidarności”, ul. Ratuszowa
 20. Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego, al. Zieleniecka
 21. Park Sportowy Agrykola, ul. Myśliwiecka 5
 22. Park Szczęśliwicki, ul. Włodarzewska, ul. Drawska
 23. Park Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska przy Pałacu Kultury i Nauki
 24. Park Ujazdowski, Aleje Ujazdowskie, ul. Piękna
 25. Rezerwat leśny Kawęczyn, ul. Żołnierska, ul. Marsa
 26. Rezerwat przyrody Bagno Jacka, Warszawa Wesoła
 27. Rezerwat przyrody Jeziorko Czerniakowskie, ul. Jeziorna
 28. Rezerwat przyrody Las Bielański, ul. Marymoncka, ul. Podleśna, ul. Wybrzeże Gdyńskie
 29. Rezerwat przyrody Las im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Bronisława Czecha
 30. Rezerwat przyrody Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego, Pyry, Powsin
 31. Rezerwat przyrody Las Natoliński, ulice Nowoursynowska, Przyczółkowa, Pałacowa
 32. Rezerwat przyrody Morysin, Wilanów
 33. Rezerwat przyrody Olszynka Grochowska,
 34. Rezerwat przyrody Skarpa Ursynowska (Rozkosz)
 35. Zespół pałacowo­‑ogrodowy Łazienki Królewskie

VI. Cmentarze

 1. Cmentarz Bródnowski, ul. św. Wincentego 84
 2. Cmentarz Ewangelicko­‑Augsburski (luterański), ul. Młynarska 54/56
 3. Cmentarz Ewangelicko­‑Reformowany (kalwiński), ul. Żytnia 42/44
 4. Cmentarz Karaimski, ul. Redutowa 34
 5. Cmentarz Komunalny Północny, ul. Kazimierza Wóycickiego 14
 6. Cmentarz Powązki Wojskowe, ul. Powązkowska 43/45
 7. Cmentarz Powązkowski (stare Powązki), ul. Powązkowska 1
 8. Cmentarz Prawosławny na Woli, ul. Wolska 138/140
 9. Cmentarz w Marysinie Wawerskim, ul. Korkowa 152
 10. Cmentarz Wawrzyszewski, ul. Wólczyńska 69
 11. Cmentarz Wilanowski, ul. Biedronki 1a
 12. Cmentarz Żydowski (nowy), ul. Okopowa 49/51
 13. Cmentarz Żydowski na Targówku, ul. św. Wincentego 83
 14. Muzułmański Cmentarz Kaukaski, ul. Młynarska 60
 15. Muzułmański Cmentarz Tatarski, ul. Tatarska 8
 16. Cmentarze wojenne i wojskowe

 17. Cmentarz mauzoleum na stokach Cytadeli, ul. Wybrzeże Gdyńskie
 18. Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, ul. Żwirki i Wigury 10
 19. Cmentarz Ofiar II Wojny Światowej w Wawrze, ul. Kościuszkowców 85
 20. Cmentarz­‑Pomnik w Wawrze, ul. 27 Grudnia
 21. Cmentarz Powstańców Warszawy, ul. Wolska 174/176
 22. Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie, ul. Przyczółkowa
 23. Cmentarz wojenny na Służewie (na terenie Nowego Cmentarza Służewieckiego), ul. Wałbrzyska
 24. Kwatera Wojska Polskiego na Cmentarzu w Aleksandrowie (w dzielnicy Wawer), ul. Złotej Jesieni
 25. Kwatery wojenne na Cmentarzu Powązki Wojskowe, ul. Powązkowska 43/45
 26. Włoski Cmentarz Wojskowy w Polsce, ul. Marymoncka 40

VII. Pomniki

 1. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK na Skwerze Wołyńskim
 2. Adama Mickiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 56
 3. Agnieszki Osieckiej, róg ul. Francuskiej i ul. Obrońców (przed kawiarnią „Rue de Paris”)
 4. Bartolomeo Colleoniego, ul. Krakowskie Przedmieście 5 (na terenie ASP)
 5. Barykada Września, ul. Grójecka blisko skrzyżowania z ul. Stefana Banacha i ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r.
 6. Bitwy o Monte Cassino, na skwerze przy zachodnim skraju Ogrodu Krasińskich
 7. Bohaterów Getta, ul. Ludwika Zamenhofa róg al. Ireny Sendlerowej
 8. Bohaterów Warszawy („Nike”), ul. Nowy Przejazd przy Trasie W­‑Z
 9. Bolesława Prusa, skwer im. ks. Jana Twardowskiego
 10. Budowy Szosy Brzeskiej, ul. Grochowska róg ul. Podskarbińskiej
 11. Charles'a de Gaulle’a, rondo gen. de Gaulle’a
 12. Chwała Saperom, park Marszałka Edwarda Śmigłego­‑Rydza nad Wisłą
 13. Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej, pl. Grunwaldzki
 14. Dowborczyków, Al. Jerozolimskie 3 (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
 15. Edwarda Mandella House'a w parku Skaryszewskim, al. Zieleniecka
 16. Fryderyka Chopina w parku Łazienkowskim
 17. Gabriela Narutowicza, pl. Gabriela Narutowicza
 18. Generała Józefa Sowińskiego, park im. gen. Józefa Sowińskiego
 19. Generała Zygmunta Berlinga, Wał Miedzeszyński przy Trasie Łazienkowskiej
 20. Grób Nieznanego Żołnierza, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
 21. Henryka Sienkiewicza w parku Łazienkowskim
 22. Hymnu Narodowego, pl. Jana Henryka Dąbrowskiego
 23. I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, pl. Inwalidów
 24. Ignacego Jana Paderewskiego w parku Ujazdowskim
 25. Jana III Sobieskiego, ul. Agrykola
 26. Jana III Sobieskiego z Marysieńką, Pola Wilanowskie
 27. Jana Kilińskiego, ul. Podwale 25
 28. Jana Matejki, ul. Puławska przy parku Morskie Oko
 29. Jana Pawła II, pl. Grzybowski 3/5
 30. Janusza Korczaka w parku Świętokrzyskim
 31. Jazdy Polskiej, rondo Jazdy Polskiej
 32. Józefa Piłsudskiego, pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 33. Józefa Piłsudskiego, koło Belwederu
 34. Juliusza Słowackiego, pl. Bankowy
 35. Kapeli Praskiej, ul. Floriańska róg ul. Kłopotowskiego
 36. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Krakowskie Przedmieście przed kościołem wizytek
 37. Kolumna „Electio Viritim”, ul. Obozowa róg ul. Jana Ostroroga (dawne pole elekcyjne)
 38. Kolumna Zygmunta III Wazy, pl. Zamkowy
 39. Kościuszkowców, ul. Wybrzeże Szczecińskie róg ul. Stefana Okrzei
 40. Krzyż Papieski, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego
 41. Ks. Ignacego Skorupki, pl. Weteranów 1863 r.
 42. Księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48
 43. Lotnika, ul. Wawelska róg ul. Żwirki i Wigury
 44. Ławeczka Jana Karskiego, skwer przy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
 45. Ławeczka Jana Nowaka Jeziorańskiego, ul. Czerniakowska 178a
 46. Ławeczka Williama Heerleina Lindleya na skwerze I Dywizji Pancernej
 47. Małego Powstańca, ul. Podwale 23
 48. Marii Konopnickiej, w Ogrodzie Saskim (ul. Marszałkowska)
 49. Marii Skłodowskiej­‑Curie, ul. Wawelska 15
 50. Męczenników Terroru Komunistycznego 1944­‑1956, ul. Fosa 17
 51. Mieszkańców Woli, ul. Wolska róg al. Solidarności
 52. Mikołaja Kopernika, ul. Nowy Świat 72
 53. Napoleona Bonaparte, pl. Powstańców Warszawy
 54. Partyzanta, ul. Smolna przy rondzie gen. de Gaulle’a
 55. „Polegli Niepokonani”, ul. Wolska
 56. Poległych Żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej („Peowiaka”), pl. Stanisława Małachowskiego
 57. Poległym i Pomordowanym na Wschodzie, ul. Muranowska
 58. Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, Pole Mokotowskie
 59. Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, ul. Wiejska róg ul. Matejki
 60. Powstania Warszawskiego, pl. Krasińskich
 61. Romana Dmowskiego, skwer u zbiegu al. Jana Christiana Szucha i Alej Ujazdowskich
 62. Ronalda Reagana, Aleje Ujazdowskie róg ul. Jana Matejki
 63. Stanisława Moniuszki, pl. Teatralny
 64. Stefana Roweckiego „Grota”, ul. Fryderyka Chopina róg Alej Ujazdowskich
 65. Stefana Starzyńskiego, pl. Bankowy 2/4
 66. Studenta, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
 67. Syrenki, Rynek Starego Miasta
 68. Syreny Warszawskiej, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
 69. Tadeusza Kościuszki, pl. Za Żelazną Bramą
 70. Tarasa Szewczenki, skwer Tarasa Szewczenki
 71. Ucieczki z Getta, ul. Prosta 51
 72. Umschlagplatz, ul. Stawki 10
 73. Wincentego Witosa, pl. Trzech Krzyży
 74. Wojciecha Bogusławskiego, pl. Teatralny
 75. Wojskowej Służby Kobiet (postać gen. Marii Wittek), Aleje Jerozolimskie 3 (dziedziniec Muzeum Wojska Polskiego)
 76. Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków, ul. Edwarda Gibalskiego 21 róg ul. Mordechaja Anielewicza
 77. Żołnierza 1 Armii Wojska Polskiego, ul. Gen. Władysława Andersa róg ul. Nowolipki