Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy PTTK

Poniżej zamieszczono testy z OMTTK organizowanych przez PTTK

XLII OMTTK - finał centralny, Barlinek 29.05-01.06.2014 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
testy z odpowiedziami    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
rozpoznawanie obiektów    [PDF 250 kB]


XLI OMTTK - finał centralny, Elbląg 6-9.06.2013 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
test krajoznawczy    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
test ze znajomości przepisów ruchu drogowego    [PDF 347 kB]    [PDF 381 kB]    [PDF 381 kB]
test samarytanka    [PDF 143 kB]    [PDF 145 kB]    [PDF 145 kB]
test wiedzy turystycznej i topograficznej    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]
test wiedzy topograficznej - praca z mapą    [PDF 250 kB]


XL OMTTK - finał centralny, Świeradów Zdrój 31.05-3.06.2012 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
test krajoznawczy    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
test ze znajomości przepisów ruchu drogowego    [PDF 347 kB]    [PDF 381 kB]    [PDF 381 kB]
test samarytanka    [PDF 143 kB]    [PDF 145 kB]    [PDF 145 kB]
test wiedzy turystycznej i topograficznej    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]


XXXIX OMTTK - finał centralny, Gdańsk 9-12.06.2011 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
test krajoznawczy    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
test ze znajomości przepisów ruchu drogowego    [PDF 347 kB]    [PDF 381 kB]    [PDF 381 kB]
test samarytanka    [PDF 143 kB]    [PDF 145 kB]    [PDF 145 kB]
test wiedzy turystycznej i topograficznej    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]


XXXVIII OMTTK - finał centralny, Bocheniec 10-13.06.2010 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
test krajoznawczy    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
test ze znajomości przepisów ruchu drogowego    [PDF 347 kB]    [PDF 381 kB]    [PDF 381 kB]
test samarytanka    [PDF 143 kB]    [PDF 145 kB]    [PDF 145 kB]
test wiedzy turystycznej i topograficznej    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]


XXXVII OMTTK - finał centralny, Biłgoraj 11-14.06.2009 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
test krajoznawczy    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
test ze znajomości przepisów ruchu drogowego    [PDF 347 kB]    [PDF 381 kB]    [PDF 381 kB]
test samarytanka    [PDF 143 kB]    [PDF 145 kB]    [PDF 145 kB]
test wiedzy turystycznej i topograficznej    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]    [PDF 250 kB]


XXXVI OMTTK - finał centralny, Kamieńczyk 12-15.06.2008 r.

szkoły
podstawowe gimnazja ponadgimnazjalne
test krajoznawczy    [PDF 222 kB]    [PDF 223 kB]    [PDF 225 kB]
test rowerowy    [PDF 347 kB]    [PDF 381 kB]    [PDF 381 kB]
test samarytanka    [PDF 143 kB]    [PDF 145 kB]
test topograficzny    [PDF 250 kB]
Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.