Kursy kadry programowej PTTK

Szkolenia kadry programowej w OM PTTK w Warszawie


Uwaga! Poniższe materiały nie były aktualizowane od czasu przeprowadzenia danego szkolenia i mogą być obecnie nieaktualne.


Przodownik Turystyki Górskiej PTTK

Egzaminy w Warszawie

Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kandydatów na Przodowników Turystyki Górskiej


Przodownik Turystyki Pieszej PTTK

Regulaminy

Egzaminy

Materiały do kursu — województwo podkarpackie

Ogólna charakterystyka regionu

Zagospodarowanie turystyczne regionu

Historia regionu

Zabytki regionu

Przyroda regionu

Etnografia i kultura ludowa

Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK

Zakres egzaminu

Egzaminy pisemne


Organizator Imprez Turystyki Jaskiniowej i Fortyfikacyjnej

Materiały do kursu


Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK

Materiały do wykładów

Inwentaryzacja zabytków

Inwentaryzacja przyrodnicza

Gminna ewidencja zabytków

Program do inwentaryzacji zabytków opracowany przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków.

Egzaminy


Instruktor Ochrony Przyrody PTTK

Materiały do wykładów

ABC Turysty Przyrodnika     PDF[1.6 MB]

Historia

Prawo

Ochrona przyrody w PTTK

Środowisko przyrodnicze

Formy ochrony przyrody

Źródla


Instruktor Opieki nad Zabytkami PTTK

Materiały do wykładów