Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


Regulamin Odznaki Krajoznawczej
Szlakiem Zabytków Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce

Wersja regulaminu zatwierdzona w dniu 18 stycznia 2019 r. przez ZG PTTK uchwałą nr 48/XIX/2019.

Regulamin i znak graficzny odznaki opracowali Daniel Kuligowski i Szymon Bijak.


 1. Odznaka została ustanowiona w roku 2008 przez Oddział Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie z okazji trzydziestej rocznicy wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO pierwszych polskich obiektów.

 2. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK, a w szczególności polskich obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.

 3. Odznaka posiada pięć stopni:

 4. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

 5. Warunki zdobywania odznaki

 6. Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6 lat.

 7. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

 8. Warunkiem zdobycia odznaki w danym stopniu jest zwiedzenie określonej liczby obiektów z Listy Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO w Polsce zamieszczonych w załączniku do niniejszego regulaminu.

 9. stopień odznaki liczba obiektów
  popularny 1
  brązowy 3
  srebrny 5
  złoty 7
  duży 7
 10. Obiekt zaliczony do zdobywania odznaki w danym stopniu nie może być zaliczony do zdobywania stopni wyższych.

 11. Nowe obiekty wpisane przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego automatyczne wchodzą do puli obiektów do zwiedzania.

 12. Przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki nie ma ograniczeń czasowych.

 13. Weryfikacja

 14. Podstawą do weryfikacji odznaki jest kronika zwiedzanych obiektów, którą można prowadzić w dowolnej formie. W przypadku formy elektronicznej kronikę należy zapisać na trwałym nośniku, np. płyta CD.

 15. W kronice powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz data i miejsce urodzenia zdobywającego, nazwa obiektu oraz potwierdzenie zwiedzania w dowolnej formie, np. zdjęcia na tle obiektu, pieczątka, bilet wstępu lub podpis członka kadry programowej PTTK, w szczególności Instruktora Krajoznawstwa PTTK.

 16. Odznakę weryfikują i przyznają zatwierdzone przez Komisję Krajoznawczą ZG PTTK zespoły weryfikacyjne mające prawo nadawania Regionalnej Odznaki Krajoznawczej PTTK.

 17. Postanowienia końcowe

 18. Dystrybucję odznak prowadzi Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie (adres korespondencyjny Senatorska 11, 00-075 Warszawa).

 19. Autorami regulaminu i znaku graficznego Odznaki są kol. Daniel Kuligowski i Szymon Bijak. Wzór znaku graficznego Odznaki stanowi załącznik do regulaminu.

 20. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

 21. Niniejszy regulamin został znowelizowany przez Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie dn. 10 stycznia 2019 roku, a następnie zatwierdzony przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK w dn. 18 stycznia 2019 roku uchwałą nr 48/XIX/2019. Odznaki zdobyte według poprzedniej wersji regulaminu zachowują ważność.

 22. Wykaz obiektów

  l.p. wpis obiekt miejscowość
  1. Historyczne centrum Krakowa Stare Miasto, Wzgórze Wawelskie, Stradom i Kazimierz Kraków
  2. Królewskie kopalnie soli w Wieliczce i Bochni Kopalnia soli w Wieliczce Wieliczka
  Zamek Żupny w Wieliczce
  Kopalnia soli w Bochni Bochnia
  3. Auschwitz-Birkenau Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i Zagłady Oświęcim
  4. Puszcza Białowieska Obszar Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego
  5. Historyczne centrum Warszawy Stare Miasto wraz z częścią Traktu Królewskiego (do wysokości ul. Miodowej) Warszawa
  6. Stare miasto w Zamościu Zamość
  7. Średniowieczne miasto w Toruniu Toruń
  8. Zamek krzyżacki w Malborku Malbork
  9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy Kalwaria Zebrzydowska
  10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy kościół Pokoju Ducha Świętego Jawor
  kościół Pokoju Trójcy Świętej Świdnica
  11. Drewniane kościoły południowej Małopolski kościół św. Michała Archanioła Binarowa
  kościół Wszystkich Świętych Blizne
  kościół św. Michała Archanioła Dębno Podhalańskie
  kościół Wniebowzięcia NMP i św. Michała Archanioła Haczów
  kościół cmentarny św. Leonarda Lipnica Murowana
  kościół św. Filipa i Jakuba Sękowa
  12. Park Mużakowski Łęknica/Bad Muskau
  13. Hala Stulecia (Hala Ludowa) Wrocław
  14. Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat cerkiew św. Michała Archanioła Turzańsk
  cerkiew św. Michała Archanioła Smolnik
  cerkiew św. Paraskiewy Radruż
  cerkiew św. Jakuba Młodszego Apostoła Powroźnik
  cerkiew Opieki Bogurodzicy Owczary
  cerkiew św. Paraskiewy Kwiatoń
  cerkiew Narodzenia Przenajświętrzej Bogurodzicy Chotyniec
  cerkiew św. Michała Archanioła Brunary Wyżne
  15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z jej systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach Tarnowskie Góry
  16. Krzemionkowski region prehistorycznego górnictwa krzemienia pasiastego pole górnicze Krzemionki Krzemionki Opatowskie
  pole górnicze Borownia Borownia
  pole górnicze Korycizna Korycizna
  osada Gawroniec Ćmielów


  Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

  Pełne wyłączenie odpowiedzialności
  Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
  Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.