?>  Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


herb_PL_PD_D

Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek


województwo podlaskie

Egzaminy na przewodników terenowych


herb_PL_PD_woj_M.png   województwo podlaskie
herb_PL_PD_powiat_suwalski_M.png herb_PL_PD_powiat_augustowski_M.png   powiat suwalski, augustowski i sejneński
herb_PL_PD_woj_M.png   Puszcza Białowieska

[Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ]


województwo podlaskie

29.10.2013 r.

27.08.2013 r.

24.10.2012 r.

27.06.2012 r.

21.03.2012 r.

16.11.2011 r.

7.07.2011 r.

17.06.2010 r.

26.03.2009 r.

5.11.2008 r.

19.06.2008 r.

10.04.2008 r.

18.09.2007 r.

27.07.2006 r.

8.06.2006 r.

8.12.2005 r.

8.08.2005 r.

7.10.2004 r.

22.06.2004 r.

11.04.2002 r.

[lista]

powiat suwalski, augustowski i sejneński

4.10.2001 r.

10.04.2001 r.

[lista]

Puszcza Białowieska

13.05.2010 r.

28.03.2008 r.

1.09.2005 r.

7.10.2004 r.

[lista]

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.