?>  Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


herb_PL_PM_D

Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek


województwo pomorskie

Egzaminy na przewodników terenowych


herb_PL_PM_woj_M.png   województwo pomorskie
herb_PL_PM_woj_M.png   województwo pomorskie i wybrane powiaty woj. kujawsko-pomorskiego
herb_PL_PM_woj_M.png   powiaty: bytowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski
herb_PL_PM_woj_M.png   powiaty: kwidzyński, tczewski, starogardzki i sztumski
herb_PL_PM_woj_M.png   powiaty: lęborski, wejherowski i pucki
herb_PL_PM_woj_M.png   powiaty: lęborski i słupski

Egzaminy na przewodników miejskich


herb_PL_PM_Gdansk_M.png   Gdańsk, Gdynia i Sopot

[Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ]


województwo pomorskie

22.11.2011 r.

[lista]

województwo pomorskie i wybrane powiaty woj. kujawsko-pomorskiego

13.10.2009 r.

17.03.2009 r.

[lista]

powiaty: bytowski, kartuski, kościerski, lęborski, pucki, słupski i wejherowski

8.05.2007 r.

[lista]

powiaty: kwidzyński, tczewski, starogardzki i sztumski

11.10.2011 r.

[lista]

powiaty: lęborski, wejherowski i pucki

20.06.2011 r.

[lista]

powiaty: lęborski i słupski

31.05.2011 r.

10.06.2010 r.

12.05.2009 r.

23.10.2007 r.

10.07.2007 r.

26.09.2006 r.

[lista]

Gdańsk, Gdynia i Sopot

24.05.2011 r.

1.01.2010 r.

23.06.2009 r.

26.06.2007 r.

22.05.2007 r.

3.04.2007 r.

14.11.2006 r.

27.06.2006 r.

23.05.2006 r.

przykłady egzaminów

[lista]

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.