?>  Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


herb_PL_SL_D

Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek


województwo śląskie

Egzaminy na przewodników górskich


blacha_beskidzka_M.png   Beskidy
blacha_beskidzka_M.png   Beskidy Zachodnie część zachodnia
blacha_beskidzka_M.png   Beskidy Zachodnie część wschodnia
blacha_beskidzka_M.png   Beskidy Wschodnie
blacha_beskidzka_M.png   Beskidy Zachodnie część zachodnia i Beskidy Wschodnie
blacha_beskidzka_M.png   Beskidy Zachodnie część wschodnia i Beskidy Wschodnie

Egzaminy na przewodników terenowych


herb_PL_SL_woj_M.png   województwo śląskie
herb_PL_SL_woj_M.png   Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

Egzaminy na przewodników miejskich


herb_PL_SL_woj_M.png   Górnośląski Okręg Przemysłowy

[Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ]


Beskidy

23.10.2013 r.

10.10.2012 r.

[lista]

Beskidy Zachodnie część zachodnia

29.11.2012 r.

10.05.2012 r.

8.03.2012 r.

2.12.2011 r.

7.10.2011 r.

26.11.2010 r.

15.10.2010 r.

17.09.2010 r.

18.06.2010 r.

14.05.2010 r.

19.03.2010 r.

13.11.2009 r.

6.11.2009 r.

21.10.2009 r.

22.09.2009 r.

27.02.2009 r.

21.10.2008 r.

2.06.2008 r.

8.06.2007 r.

17.05.2007 r.

10.05.2007 r.

9.06.2006 r.

25.11.2005 r.

10.11.2005 r.

3.11.2005 r.

15.09.2005 r.

3.06.2005 r.

5.11.2003 r.

26.03.2003 r.

22.05.2002 r.

22.03.2002 r.

24.11.2000 r.

17.11.2000 r.

9.11.2000 r.

przykłady egzaminów

[lista]

Beskidy Zachodnie część wschodnia

5.09.2012 r.

30.03.2007 r.

[lista]

Beskidy Wschodnie

10.04.2013 r.

5.09.2012 r.

[lista]

Beskidy Zachodnie część zachodnia i Beskidy Wschodnie

5.09.2012 r.

[lista]

Beskidy Zachodnie część wschodnia i Beskidy Wschodnie

10.04.2013 r.

5.09.2012 r.

[lista]

województwo śląskie

20.06.2013 r.

14.06.2012 r.

16.06.2011 r.

7.06.2010 r.

19.06.2008 r.

26.05.2008 r.

26.06.2007 r.

9.06.2005 r.

przykłady egzaminów

[lista]

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska

16.06.2011 r.

8.09.2010 r.

24.03.2010 r.

15.06.2009 r.

24.03.2009 r.

23.06.2008 r.

5.06.2008 r.

20.04.2007 r.

[lista]

Górnośląski Okręg Przemysłowy

16.06.2011 r.

17.05.2011 r.

2.07.2008 r.

przykłady egzaminów

[lista]

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.