?>  Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK


herb_PL_WP_D

Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek


województwo wielkopolskie

Egzaminy na przewodników terenowych


herb_PL_WP_woj_M.png   województwo wielkopolskie
herb_PL_WP_woj_M.png   Szlak Piastowski i województwo wielkopolskie
herb_PL_WP_woj_M.png   Szlak Piastowski
herb_PL_WP_woj_M.png   Szlak Piastowski i powiaty: koniński, turecki, kolski, miasto Konin
herb_PL_WP_woj_M.png   powiaty: koniński, turecki, kolski, miasto Konin
herb_PL_WP_woj_M.png   powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński, kościański i wolsztyński
herb_PL_WP_woj_M.png   powiaty: grodzki kaliski, ziemski kaliski, krotoszyński, jarociński, pleszewski, ostrowski, kępiński, ostrzeszowski

Egzaminy na przewodników miejskich


herb_PL_WP_Poznan_M.png   Poznań

[Egzaminy państwowe na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek ]


województwo wielkopolskie

17.12.2013 r.

28.05.2011 r.

27.11.2010 r.

30.06.2008 r.

9.09.2006 r.

[lista]

Szlak Piastowski i województwo wielkopolskie

przykłady egzaminów

[lista]

Szlak Piastowski

27.11.2010 r.

26.10.2008 r.

9.09.2006 r.

przykłady egzaminów

[lista]

Szlak Piastowski i powiaty: koniński, turecki, kolski, miasto Konin

17.12.2013 r.

[lista]

powiaty: koniński, turecki, kolski, miasto Konin

6.07.2010 r.

[lista]

powiaty: leszczyński, rawicki, gostyński, kościański i wolsztyński

30.06.2008 r.

[lista]

powiaty: grodzki kaliski, ziemski kaliski, krotoszyński, jarociński, pleszewski, ostrowski, kępiński, ostrzeszowski

27.10.2012 r.

28.05.2011 r.

[lista]

Poznań

12.12.2013 r.

11.06.2013 r.

10.06.2013 r.

6.06.2013 r.

29.10.2012 r.

25.06.2012 r.

20.06.2012 r.

22.10.2011 r.

18.06.2011 r.

4.06.2011 r.

23.10.2010 r.

26.06.2010 r.

15.05.2010 r.

26.06.2009 r.

23.05.2009 r.

21.06.2008 r.

17.05.2008 r.

20.10.2007 r.

23.06.2007 r.

1.12.2006 r.

6.10.2006 r.

przykłady egzaminów

[lista]

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.