Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKPunktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych - Zakład Wydawniczo Propagandowy PTTK, Warszawa - Kraków 1978.

4001. Kiczera Wielka (694)
 • z: Florynki lub Polan    (6/3)

 • z: Brunar Wyżnych    (5/2)

 • z: Chłopskiego Wierchu (644)    (5/4)

 • 4002. Chłopski Wierch (644)
 • z: Polan    (4/2)

 • z: Berestu lub Śnietnicy    (7/5)

 • z: przełęczy Huta przez Piorunkę    (9/10)

 • z: Brunar Wyżnych    (8/6)

 • 4003. Harniaków Wierch (727)
 • z: Chłopskiego Wierchu (644)    (8/7)

 • z: przełęczy Huta    (4/4)

 • z: Mochnaczki Niżnej lub Banicy    (7/5)

 • z: Śnietnicy    (10/7)

 • 4004. Banica
 • z: Mochnaczki Niżnej przez Mizarne (770) - szlakiem głównym    (6/6)

 • z: Śnietnicy    (7/6)

 • z: Izb - szlakiem głównym    (2/2)

 • 4005. Izby
 • z: Śnietnicy doliną Białej    (9/8)

 • z: Mochnaczki Niżnej przez wzgórze 785 m    (6/6)

 • 4006. Dzielec (792)
 • z: Mochnaczki Niżnej lub Izb    (6/4)

 • z: Tylicza przez Łan (742)    (5/3)

 • z: Przełęczy Tylickiej (683)    (10/9)

 • 4007. Lackowa (997)
 • z: Dzielca (792)    (9/7)

 • z: Izb    (9/5)

 • z: Ostrego Wierchu (938)    (6/5)

 • 4008. Ostry Wierch (938)
 • z: Izb przez Bieliczną    (9/6)

 • z: Izb przez Białą Skałę (903)    (10/7)

 • z: Ropek    (8/4)

 • z: Wysowej przez Hutę Wysowską    (9/5)

 • z: Wysowej przez Cigelkę (807)    (10/6)

 • z: Płazin (825)    (14/13)

 • 4009. Ropki
 • z: Izb - szlakiem głównym    (7/7)

 • z: Hańczowej - szlakiem głównym    (5/4)

 • z: Wysowej przez Hutę Wysowską    (7/7)

 • z: Banicy przez Czertyżne    (9/8)

 • 4010. Bordiów Wierch (755)
 • z: Hańczowej przez Dzielec (721)    (8/5)

 • z: Śnietnicy    (7/4)

 • z: Brunar Wyżnych    (11/8)

 • z: Uścia Gorlickiego    (11/7)

 • z: Suchej Homoli (706)    (8/7)

 • z: Banicy przez Stawiszę    (10)

 • 4011. Sucha Homola (706)
 • z: Uścia Gorlickiego    (8/5)

 • z: Brunar Wyżnych    (9/6)

 • z: Klimkówki    (5/2)

 • z: Wawrzki    (11/9)

 • 4012. Wawrzka
 • z: Florynki    (5/3)

 • z: Ropy    (6/4)

 • 4013. Chełm (779)
 • z: Maślanej Góry (753) przez Liszkową Górę (562)    (16/16)

 • z: Grybowa    (11/6)

 • z: Wawrzki    (5/3)

 • z: Ropy lub Kąclowej    (8/4)

 • 4014. Maślana Góra (753)
 • z: Stróż    (12/7)

 • z: Szalowej    (10)

 • z: Szymbarku    (9/5)

 • 4015. Szalowa
 • z: Bobowej (zielonym szlakiem)    (11/10)

 • z: Gorlic przez Łysą Górę (441) i Bucze (696)    (14/13)

 • 4016. Płaziny (825)
 • z: Wysowej przez Blechnarkę    (8/5)

 • z: Wysowej przez Jawor (720)    (11/8)

 • z: Wysoty (788)    (5/5)

 • 4017. Wysota (788)
 • z: Wysowej    (6/3)

 • z: Obicza (788)    (5/5)

 • 4018. Obicz (788)
 • z: Wysowej szlakiem niebieskim    (9/6)

 • z: Płazin (825)    (7/7)

 • z: Regetowa Wyżnego    (6/4)

 • z: Przełęczy Regetowskiej (646)    (2/1)

 • 4019. Jaworzynka (869)
 • z: Obicza (788) lub Wysoty (788)    (4/3)

 • z: Wysowej    (8/4)

 • z: Koziego Żebra (847)    (3/3)

 • z: Regetowa Wyżnego    (5/2)

 • 4020. Kozie Żebro (847)
 • z: Wysowej    (8/5)

 • z: Hańczowej    (8/4)

 • z: Uścia Gorlickiego    (14/10)

 • z: Smerekowca przez Banne (594)    (12/8)

 • z: Regetowa Wyżnego lub Niżnego    (5/2)

 • 4021. Regetów Niżny
 • z: Ługu - szlakiem głównym    (4/4)

 • z: Gładyszowa lub Smerekowca    (6/5)

 • 4022. Regetów Wyżny
 • z: Przełęczy Regetowskiej (646)    (3/4)

 • z: Regetowa Niżnego    (2/2)

 • z: Ługu lub Zdyni przez Dzielec    (6/6)

 • z: Koniecznej przez Beskidek (694)    (9/9)

 • 4023. Rotunda (776)
 • z: Regetowa Wyżnego lub Niżnego    (4/2)

 • z: Ługu    (6/3)

 • z: Zdyni    (7/4)

 • z: Koniecznej przez Beskidek (694) i Dzielec    (12/9)

 • 4024. Jaworzyna Konieczniańska (881)
 • z: Przełęczy Regetowskiej (646)    (4/2)

 • z: Regetowa Wyżnego    (6/3)

 • z: Rotundy (776)    (6/5)

 • z: Ługu    (11/7)

 • z: Zdyni    (9/5)
 • Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

  Pełne wyłączenie odpowiedzialności
  Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
  Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.