Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKPunktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych - Zakład Wydawniczo Propagandowy PTTK, Warszawa - Kraków 1978.

1076. Szip (1170)
 • z: Kralowan lub Stankowan    (11/4)

 • od wylotu doliny Bystriczki lub z Bradowskiej    (12/5)

 • 1077. Hrdosz (1069)
 • z: Lubochni    (11/5)

 • z: Szwoszowa    (9/3)

 • 1076. Komjatna
 • z: Szwoszowa    (7/6)

 • z: Studnicznej    (1/2)

 • z: Walaskiej Dubowej    (6/6)

 • 1079. Keczka (1139)
 • z: Studnicznej    (6/2)

 • z: Radicziny (1127)    (2/2)

 • 1080. Radiczina (1127)
 • z: Studnicznej    (6/2)

 • z: Rużomberku    (12/6)

 • 1081. Przedni Czebrat (945)
 • z: Rużomberku    (7/3)

 • 1082. Hradok (716)
 • z: Bradowskiej    (6/4)

 • z: Komjatnej lub Walaskiej Dubowej    (5/4)

 • z: Welicznej    (9/7)

 • 1083. Przedni Chocz (1203)
 • z: Rużomberku    (12/5)

 • z: Smrekowa (713)    (10/5)

 • z: Średniej Polany (1295) pod Wielkim Choczem    (4/5)

 • 1084. Smrekowo (713)
 • z: Rużomberku    (6/4)

 • z: Liskowej    (5/3)

 • z: Średniej Polany (1295) pod Wielkim Choczem    (5/10)

 • 1085. Średnia Polana pod Wielkim Choczem (1295)
 • z: Walaskiej Dubowej    (10/3)

 • z: Jasenowej    (12/5)

 • z: Wyżniego Kubina    (13/5)

 • 1086. Wielki Chocz (1611)
 • z: Średniej Polany (1295) pod Wielkim Choczem    (4/1)

 • z: Luczek    (16/6)

 • 1087. Kalameny
 • z: Luczek    (2/2)

 • z: Liptowskiej Ciepłej    (3/3)

 • z: Liptowskiego Starego Hradu (1000)    (4/8)

 • 1088. Wąwóz Malatyński
 • z: Malatiny    (4/5)

 • z: Bukowiny    (4/3)

 • 1089. Prawnacz (1209)
 • z: Bukowiny lub Liptowskiej Anny    (9/3)

 • z: Wąwozu Św. Anny    (6/3)

 • 1090. Wąwóz Św. Anny
 • z: Bukowiny lub Liptowskiej Anny    (6/3)

 • z: Malatiny    (6/3)

 • 1091. Lomy (1278)
 • z: Wąwozu Św. Anny    (5/2)

 • z: Bukowiny lub Liptowskiej Anny    (12/5)

 • z: Wąwozu Proszeckiego    (8/4)

 • 1092. Wąwóz Proszecki
 • z: Proszka    (7/4)

 • z: Malatiny przez kotę 1020 m    (8/7)

 • z: Wielkiego Borowego    (3/3)

 • 1093. Proseczne (1327)
 • z: Wąwozu Proszeckiego    (7/3)

 • z: Wielkiego Borowego    (9/4)

 • z: Kwaczan    (12/5)

 • z: Wąwozu Kwaczańskiego    (12/6)

 • 1094. Wąwóz Kwaczański
 • z: Kwaczan    (4/3)

 • z: Hut    (3/3)

 • z: Wielkiego Borowego    (3/4)

 • 1095. Wielkie Borowe
 • z: Malatiny przez kotę (1020)    (9/9)

 • z: Hut    (6/5)

 • z: Chlebnic    (8/5)

 • 1096. Kopec (1252)
 • z: Wielkiego Borowego    (11/7)

 • z: Hut    (10/5)

 • z: Orawskiego Białego Potoku lub Zuberca    (11/5)
 • Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

  Pełne wyłączenie odpowiedzialności
  Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
  Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.