Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKIII. Beskid Mały


A. Magórka (913 m)

227) z Białej przez Straconkę    (5/3)
228) z Wilkowic - Bystrej    (3/2)
229) z Międzybrodzia nad Soła    (4/3)
230) z Lipnika przez Gaiki (808 m) - Przegibek (663 m)    (5/3)
231) z Łodygowic przez Czupel (903 m)    (6/4)
232) z Tresnej przez Czupel    (5/3)

B. Leskowiec (922 m)

233) ze Skawiec    (6/4)
234) z Mucharza    (5/3)
235) z Gancarza (802 m)    (3/2)
236) z Wadowic przez Ponikiew    (7/5)
237) z Andrychowa przez Gancarz    (6/5)
238) z Andrychowa przez Jawornicę (834 m) - Potrójną (888 m) - Madohorę (934 m)    (9/7)
239) z Porąbki przez Wielką Puszczę - Kocierz - Potrójną (888 m) - Madohorę (934 m)    (11/9)
240) z Kocierza przez Potrójną (888 m)    (6/5)
241) z Lachowic    (6/4)
242) z Huciska przez Ślemień - Madohorę (934 m)    (7/5)

C. Kocierz (718 m)

243) Porąbka - Żar (761 m) - Wielki Cisownik (853 m) - Wielka Góra (879 m) - Kocierz    (7/6)
244) Porąbka - Wielka Puszcza - Kocierz    (5/3)
245) Porąbka - Hrobacza Łąka (830 m) - Gaiki (808 m) - Lipnik    (6/6)
246) Tresna - Jaworzyna (864 m) - Wielka Góra (879 m) - Kocierz    (6/4)
247) Andrychów - Gancarz (802 m)    (5/3)
248) Wadowice - Gancarz (802 m)    (6/4)
249) Kalwarja - Góra Lanckorońska (550 m) - Leńcze    (6/6)
250) Kalwarja - Góra Kalwaryjska - Stronie    (3/3)
251) Kalwarja - Lanckorona - Bieńkówka (843 m) - Kośkówka (873 m) - Łysa Góra (643 m) - Jordanów    (13/13)

opracowano na podstawie:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT
wraz ze spisem punktowanych wycieczek oraz spisem przewodników do G. O. T.
Wyd. II, poprawione i uzupełnione.
Kraków 1936.
Drukarnia „ORBIS” Kraków-Dębniki, Barska 41. pod zarządem Pawła Czuja.Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.