Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKXV. Czarnohora


A. Kukul (1540 m) i Koźmieska (1572 m)

705) Worochta - Kiczera (1248 m)    (4/2)
706) Worochta - Kiczera - Kukul    (7/4)
707) Woronienka - Kukul - grzbietem granicznym przez Hryhorówkę (1378 m)    (7/4)
708) Foreszczenka - Kukul    (4/2)
709) Schronisko pod Howerlą - Kukul grzbietem granicznym przez Małą (1410 m) i Wielką Koźmieską (1575 m)    (6/5)

B. Kostrzyca (1586 m) i Maryszewska (1564 m)

710) Zawojela - Wesnarka - Kostrzyca    (4/2)
711) Ardżeluża - Magóra Mała (1079 m) - Kostrzyca    (5/3)
712) Bukowiela - Kostrzyca    (4/2)
713) Foreszczenka lub Zawojela - dolina Ozimego (schronisko harcerskie) - Kostrzyca    (5/3)
714) Żabie Ilcia przez Krasny Łuh (1098 m) lub Hedję (1355 m) na Kostrzycę    (8/5)
715) z Bystrzeca na Kostrzycę    (9/6)
716) z Foreszczenki przez Małą Maryszewską (1448 m) i Wielką Maryszewską do schroniska K. T. N.    (4/2)
717) z Foreszczenki przez Ozimy (1344 m), Marysz (1345 m) i Wielką Maryszewską do schroniska K. T. N.    (5/3)
718) Kostrzycy grzbietem przez Wielka Maryszewską do schroniska K. T. N.    (5/5)
719) z Żabiego Ilci przez Bystrzec do schroniska pod Maryszewską    (9/6)

C. Howerla (2058 m)

720) Foreszczeiika - Schr. pod Howerlą    (2/1)
721) Schronisko pod Howerlą - Howerla    (5/2)
722) Kukul - Wielka Koźniieska - Howerla    (6/4)
723) ze schroniska pod Maryszewską wojenną drogą do Breskuła (1914 m) - Howerla    (8/5)
724) ze schroniska pod Pop Iwanem grzbietem Czarnohory - Howerla    (10/9)
725) Jasina lub Świdowiec - Szeza (1564 m) - Pietros (2020 m) - Howerla    (14/9)
726) klauza Koźmieska - przełęcz Harmanieska - Howerla    (7/5)
727) Bogdan - Łuhy - klauza Howerla - Howerla    (13/8)

D. Od Howerli po Szpyci (1935 m)

728) Howerla - Szpyci grzbietem    (4/4)
729) schronisko pod Howerlą górną wojenną drogą - Niesamowite Jeziorko - Szpyci    (6/4)
730) schronisko pod Maryszewską - Szpyci    (3/1)
731) schronisko pod Maryszewską - Homuł (1786 m) - schronisko pod Howerlą dolną lub górną drogą wojenną    (6/6)
732) schronisko pod Howerlą - Pożyżewska (1822 m) - Dancerz (1850 m) - Turkuł (1932 m) - Szpyci (1935 m)    (6/4)
733) Bogdan - Łuhy - klauza Howerla - Turkuł (1932 m)    (11/7)

E. Szpyci - Smotrec (1896 m)

734) Szpyci - Pop Iwan grzbietem    (6/6)
735) schronisko pod Maryszewską - schronisko pod Pop Iwanem dolną drogą    (7/6)
736) Szpyci - Brebenieskuł (2037 m) - schronisko pod Pop Iwanem    (5/6)
737) Żabie - Ilcia - Dżembronia - Stefaniec (1658 m) - Rozszybenyk - Munczel (1999 m) lub Smotrec (1896 m)    (11/7)
738) Żabie Ilcia - Stepański (1123 m) - Kosaryszeze (1149 m), dolną drogą przez połoninę Chytrowatą pod Kizie Ułohy - Pohoryłkę (1676 m) - Kiedrowaty (1970 m) - Rebra (2001 m) na Szpyci (1935 m)    (12/8)
739) Bystrzec - Pohoryłka (1676 m) - Kiedrowaty (1970 m) - Rebra (2001 m) na Szpyci    (7/4)
740) Bystrzec - Gadżyna - Szpyci    (6/3)
741) schronisko A. Z. S. - Sinotrec (1896 m) - schronisko A. Z. S.    (2)
742) Jawornik - Podorowaty (1424 m) - Stajki (1743 m) schronisko pod Pop Iwanem    (7/4)
743) Dżembronia lub Jawornik - Skoruszny (1551 m) - Stajki (1745 m) - Sinotrec (1896 m) - schronisko pod Pop Iwanem    (9/6)

F. Pop Iwan (2026 m)

744) ze schroniska A. Z. S.    (2/1)
745) z Szybenego (gajówka) przez Poliwny (1391 m)    (9/6)
746) z Szybenego (gajówka) przez Szuryn (1771 m)    (9/5)
747) ze Stoha grzbietem granicznym przez Wielud (1474 m) - Waskul (1734 m)    (8/7)
748) z Bogdana przez Łuhy klauzę Balzatul na Pop Iwan lub Munczel (1999 m)    (13/9)

opracowano na podstawie:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT
wraz ze spisem punktowanych wycieczek oraz spisem przewodników do G. O. T.
Wyd. II, poprawione i uzupełnione.
Kraków 1936.
Drukarnia „ORBIS” Kraków-Dębniki, Barska 41. pod zarządem Pawła Czuja.Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.