Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKV. Grupa Pilska


A. Pilsko (1556 m)

267) Jeleśnia - Korbielów - schronisko na Hali Miziowej    (8/5)
268) Jeleśnia - Wielka Sopotnia - schronisko na Hali Miziowej    (9/6)
269) Jeleśnia - Korbielów - Glinne - Pilsko    (9/5)
270) schronisko na Hali Miziowej - szczyt    (1)
271) Węgierska Górka - Przełęcz pod Romanką - Hala Miziowa    (12/8)
272) z Rajczy przez Złatną na Halę Miziowa    (12/8)
273) schronisko pod Lipowską - schronisko na Hali Miziowej    (4/4)
274) z Półhory na Pilsko    (7/4)

B. Lipowska (1323 m)

275) z Węgierskiej Górki lub Milówki przez Prusów (1009 m)    (9/6)
276) z Milówki doliną    (8/5)
277) z Milówki przez Suchą Górę (1042 m)    (8/5)
278) z Rajczy    (7/5)
279) ze schroniska na Boraczej    (4/2)
280) z Jeleśni przez Sopotnię - Romankę (1366 m)    (11/8)
281) z Radziechowych przez Przełęcz pod Romanką    (10/7)

C. Boracza (854 m)

282) z Węgierskiej Górki lub Milówki doliną    (4/3)
283) z Węgierskiej Górki lub Milówki przez Prusów (1009 m)    (5/3)
284) z Milówki przez Suchą Górę (1042 m)    (5/3)

opracowano na podstawie:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT
wraz ze spisem punktowanych wycieczek oraz spisem przewodników do G. O. T.
Wyd. II, poprawione i uzupełnione.
Kraków 1936.
Drukarnia „ORBIS” Kraków-Dębniki, Barska 41. pod zarządem Pawła Czuja.Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.