Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKTatry Zachodnie, Tatry Wysokie - część słowacka

Punktacja według: Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK oraz spis wycieczek punktowanych - Zakład Wydawniczo Propagandowy PTTK, Warszawa - Kraków 1978.

1099. Orawice
 • z: Suchej Hory przez Bucznik (967 m)    (13/13)

 • z: Magury Witowskiej (1233 m)    (4/7)

 • z: Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej    (3/4)

 • z: Zuberca lub Habówki    (14/13)

 • z: schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)    (14/16)

 • 1100. Zuberec
 • z: Hut    (8/8)

 • z: Habówki    (2/2)

 • 1101. Osobita (1687 m)
 • z: Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej    (12/4)

 • z: schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)    (9/3)

 • z: Grzesia lub Przełęczy Łuczniańskiej (1827 m)    (7/7)

 • 1102. Zbieg Dolin Cichej i Juraniowej
 • z: Orawic    (4/3)

 • z: górnej partii Doliny Cichej    (3/3)

 • z: Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej    (2/2)

 • 1103. Umarła Przełęcz (988 m)
 • z: zbiegu Dolin Cichej i Juraniowej    (4/2)

 • z: Bobrowca (1663 m)    (3/10)

 • z: Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej    (2/1)

 • 1104. Przełęcz Bobrowiecka (1356 m)
 • z: Bobrowca    (1/4)

 • z: Umarłej Przełęczy (988 m)    (7/3)

 • z: Siarczanego Źródła w Dolinie Bobrowieckiej    (10/5)

 • 1105. Polana Pod Praszywe (1287 m) w Dolinie Łatanej
 • z: schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)    (7/4)

 • z: Grzesia (1653 m) lub Przełęczy Łuczniańskiej (1627 m)    (1/5)

 • 1106. Zadni Zabrat (1694 m)
 • z: Polany Pod Praszywe (1287 m) w Dolinie Łatanej    (5/1)

 • z: Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej    (7/2)

 • 1107. Rakoń (1879 m)
 • z: Zadniego Zabratu (1694 m)    (5/2)

 • z: Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej    (7/2)

 • 1108. Schronisko na Polanie Zwierówka (1037 m)
 • z: partyzanckiego „szpitaliku” na Skrajnym Salatynie    (2/5)

 • z: Zuberca    (10/8)

 • z: Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej    (5/9)

 • 1109. Wyżni Rohacki Staw (1702 m)
 • z: Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej    (4/1)

 • z: Schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m) przez Dol. Spaloną    (14/7)

 • 1110. Siwy Wierch (1805 m)
 • z: Hut    (17/6)

 • z: wylotu Doliny Jałowieckiej przez Babki (1568 m)    (18/8)

 • z: Zuberca    (18/8)

 • 1111. Przełęcz Palenica (1574 m)
 • z: Siwego Wierchu (1806 m)    (2/4)

 • z: Zuberca    (14/6)

 • z: zbiegu potoków z Polany i Głębokiego (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej    (9/4)

 • 1112. Brestowa (1934 m)
 • z: przełęczy Palenica (1574 m)    (6/2)

 • z: schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m)    (14/5)

 • 1113. Salatyński Wierch (2050 m)
 • z: Brestowej (1934 m)    (2/1)

 • z: zbiegu potoków Z Polany i Głębokie (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej    (14/4)

 • 1114. Wylot Doliny Jałowieckiej
 • z: Jałowca    (5/4)

 • z: zbiegu potoków Z Polany i Głębokiego (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej    (3/5)

 • z: wylotu Żiarskiej Doliny    (5/5)

 • 1115. Banikowa Przełęcz (2062 m)
 • z: Salatyńskiego Wierchu (2050 m)    (3/3)

 • z: Wyżniego Stawu Rohackiego (1702 m)    (7/3)

 • z: schroniska na Polanie Zwierówka (1037 m) przez Dol. Spaloną    (17/7)

 • z: zbiegu potoków z Polany i Głębokiego (1005 m) w Dolinie Jałowieckiej    (15/4)

 • 1116. Baników Wierch (2178 m)
 • z: Banikowej Przełęczy (2062 m)    (2/1)

 • z: schroniska w Żiarskiej Dolinie    (12/3)

 • z: Smutnej Przełęczy (1955 m)    (5/3)

 • z: Wyżniego Stawu Rohackiego (1702 m) przez Trzy Kopy (2163 m)    (9/4)

 • 1117. Smutna Przełęcz (1955 m)
 • z: Stawu Czarna Młaka (1422 m) w Dolinie Rohackiej    (7/2)

 • z: schroniska w Żiarskiej Dolinie    (10/3)

 • z: Wyżniego Stawu Rohackiego (1702 m)    (5/2)

 • 1118. Schronisko w Żiarskiej Dolinie
 • z: wylotu Żiarskiej Doliny    (9/4)

 • z: Żiarskiej Przełęczy (1925 m)    (4/11)

 • 1119. Baraniec (2184 m)
 • z: wylotu Doliny Ziarskiej    (19/5)

 • z: Żiarskiej Przełęczy (1925 m)    (6/3)

 • z: wylotu Raczkowej Doliny    (20/7)

 • 1120. Rohacz Płaczliwy (2126 m)
 • z: Smutnej Przełęczy (1955 m)    (3/1)

 • z: Żiarskiej Przełęczy (1925 m)    (3/1)

 • z: Jamnickiej Przełęczy (1909 m) przez Rohacz Ostry (2072 m)    (4/2)

 • 1121. Jamnicka Przełęcz (1909 m)
 • z: Wołowca (2063 m)    (1/3)

 • z: Wyżniego Kokawskiego Szałasu (1320 m) w Dolinie Jamnickiej    (8/2)

 • 1122. Wyżni Kokawski Szałas (1320 m) w Dolinie Jamnickiej
 • z: Żiarskiej Przełęczy (1925 m)    (2/8)

 • z: Jarząbczego Wierchu (2137 m)    (2/10)

 • z: zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)    (10/6)

 • 1123. Raczkowa Czuba (2194 m)
 • z: Jarząbczego Wierchu (2137 m)    (2/1)

 • z: Zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)    (18/6)

 • 1124. Wylot Doliny Raczkowej
 • z: Przybyliny    (5/4)

 • z: wylotu Doliny Żiarskiej    (7/7)

 • z: zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)    (2/3)

 • 1125. Polana pod Klinem (1468 m) w Dol. Raczkowej
 • z: zbiegu Dolin Jamnickiej i Raczkowej (968 m)    (2/3)

 • z: Raczkowej Przełęczy (1959 m)    (3/8)

 • 1126. Raczkowe Stawy (1717 m)
 • z: Polany pod Klinem (1468 m) w Dolinie Raczkowej    (3/1)

 • z: Kończystego Wierchu (2003m)    (2/5)

 • z: Starorobociańskiego Wierchu (2176 m)    (2/6)

 • 1127. Błyszcz (2158 m)
 • z: Raczkowej Przełęczy (1959 m)    (4/2)

 • z: przełęczy Pyszniańskiej (1788 m)    (5/1)

 • 1128. Bystra (2259 m)
 • z: Błyszcza (2158 m)    (2/1)

 • z: wylotu Doliny Raczkowej przez Dolinę Bystrej    (26/12)

 • z: Podbańskiej (972 m) przez Dolinę Bystrej    (27/14)

 • z: Przybyliny przez Dolinę Bystrej    (29/14)

 • 1129. Podbańska (972 m)
 • z: wylotu Doliny Raczkowej    (10/9)

 • z: Przełęczy Pyszniańskiej (1788 m) przez Dolinę Kamienistą    (8/16)

 • z: zbiegu Dolin Cichej i Koprowej    (2/2)

 • z: Wychodnej przez Małą Palenicę (1022 m)    (14/12)

 • 1130. Zbieg Dolin Cichej i Tomanowej Liptowskiej
 • z: zbiegu Dolin Cichej i Koprowej    (11/9)

 • z: Przełęczy Tomanowej (1686 m)    (3/8)

 • z: Kasprowego Wierchu (1985 m)    (4/12)

 • 1131. Przełęcz Zawory (1879 m)
 • z: zbiegu dolin Cichej i Tomanowej Liptowskiej    (13/6)

 • z: Przełęczy Liliowe (1952 m)    (4/5)

 • z: Gładkiej Przełęczy (1994 m)    (1/2)

 • z: Ciemnych Smreczyn    (8/3)

 • 1132. Ciemne Smreczyny
 • z: zbiegu Dolin Koprowej i ścieżki od Trzech Studni    (9/6)

 • z: Ciemnosmreczyńskiego Stawu    (2/5)

 • z: Koprowej Przełęczy (2180 m)    (4/12)

 • 1133. Zbieg Doliny Koprowej i Ścieżki do Trzech Studni
 • z: Trzech Studni (ok. 1090 m)    (3/3)

 • z: zbiegu Dolin Koprowej i Cichej    (4/3)

 • 1134. Trzy Studnie (ok. 1090 m)
 • z: Podbańskiej (972 m)    (6/5)

 • z: Szczyrbskiego Jeziora (1350 m)    (9/12)

 • z: Jamskiego Stawu (1444 m)    (4/8)

 • 1135. Krywań (2494 m)
 • z: zbiegu dolin Koprowej i Niewcyrki    (18/5)

 • z: Trzech Studni (ok. 1090 m)    (19/5)

 • z: Jamskiego Stawu (1444 m)    (14/4)

 • 1136. Zielony Staw Ważecki (2017 m)
 • z: Jamskiego Stawu (1444 m)    (10/4)

 • 1137. Skrajne Solisko (2093 m)
 • z: schroniska Solisko (1830 m)    (4/1)

 • 1138. Wyżni Staw Furkotny (2145 m)
 • z: Jamskiego Stawu (1444 m)    (13/6)

 • z: Szczyrbskiego Jeziora (1350 m)    (14/6)

 • z: schroniska Solisko (1830 m)    (7/4)

 • 1139. Bystry Przechód (2314 m)
 • z: Wyżniego Stawu Furkotnego (2145 m)    (3/1)

 • z: Capiego Stawu (2069 m) w dolinie Młynicy    (4/2)

 • 1140. Szczyrbskie Jezioro (1350 m)
 • z: .Jamskiego Stawu (1444 m)    (4/5)

 • z: Capiego Stawu (2069 m) w Dolinie Młynicy    (6/13)

 • z: schroniska Solisko (1830 m) przez dolinę Furkotną    (9/4)

 • z: Tatrzańskiej Szczyrby    (9/4)

 • z: Popradzkiego Stawu (1494 m)    (4/6)

 • 1141. Wielki Staw Hińczowy (1965 m)
 • z: Popradzkiego Stawu (1494 m)    (8/3)

 • z: Koprowej Przełęczy (1180 m)    (1/3)

 • z: Mięguszowieckiej Przełęczy Pod Chłopkiem (2307 m)    (2/5)

 • 1142. Przełęcz Waga (2343 m)
 • z: Popradzkiego Stawu (1494 m)    (11/3)

 • z: Rysów (2499 m)    (1/3)

 • 1143. Symboliczny Cmentarz
 • z: Popradzkiego Jeziora (1494 m)    (6/4)

 • z: Szczyrbskiego Jeziora (1350 m)    (6/4)

 • z: przystanku kolejki „Popradzki Staw”    (6/3)

 • 1144. Przełęcz pod Osterwą (1959 m)
 • z: Popradzkiego Stawu (1494 m)    (7/2)

 • z: Batyżowieckiego Stawu (1898 m)    (6/5)

 • 1145. Batyżowiecki Staw (1898 m)
 • z: Wyżnich Hag    (13/5)

 • z: Tatrzańskiej Polanki    (16/7)

 • z: Wielickiego Stawu (1678 m)    (5/3)

 • 1146. Wielicki Staw (1678 m)
 • z: Tatrzańskiej Polanki    (12/5)

 • z: Tatrzańskich Zrębów lub Starego Smokowca    (13/6)

 • z: Hrebienoka (1267 m)    (10/6)

 • 1147. Sławkowski Szczyt (2453 m)
 • z: Wielickiego Stawu koło Sławkowskich Stawków (1678 m)    (12/4)

 • z: Starego Smokowca    (21/6)

 • z: Hrebienoka (1267 m)    (17/5)

 • 1148. Hrebienok (1267 m)
 • z: Starego Smokowca    (5/2)

 • z: hotelu „Kamzik” (1303 m)    (1/1)

 • 1149. Hotel „Kamzik” (1303 m)
 • z: Hrebienoka (1287 m) koło Dolnego Wodospadu    (2/2)

 • z: Tatrzańskiej Leśnej    (7/4)

 • z: Tatrzańskiej Łomnicy    (8/5)

 • z: schroniska im. Kpt. Nalepki (obecnie Chata Zamkovskeho) w Dolinie Zimnej Wody    (1/3)

 • 1150. Schronisko w Dolinie Staroleśnej (1950 m)
 • z: hotelu „Kamzik” (1303 m)    (11/5)

 • z: Rohatki (2290 m)    (2/5)

 • 1151. Czerwona Ławka (2352 m)
 • z: schroniska w Dolinie Staroleśnej (1950 m)    (7/3)

 • z: Doliny Pięciu Stawów Spiskich (2011 m)    (5/2)

 • 1152. Dolina Pięciu Stawów Spiskich (2011 m)
 • z: schroniska im. Kpt. Nalepki (obecnie Chata Zamkovskeho) w Dolinie Zimnej Wody    (8/3)

 • z: Lodowej Przełęczy (2380 m)    (2/6)

 • 1153. Łomnicki Staw (1751 m)
 • z: Łomnickiej Strażnicy (2211 m)    (3/8)

 • z: schroniska im. Kpt. Nalepki (obecnie Chata Zamkovskeho) w Dolinie Zimnej Wody    (6/3)

 • z: Tatrzańskiej Łomnicy    (13/5)

 • 1154. Mała Czubka Rakuska (1560 m)
 • z: Tatrzańskiej Łomnicy lub Matlar    (12/6)

 • z: „Kieżmarskiej Chaty” (1614 m) w Dolinie Białych Stawów    (12/6)

 • z: Zielonego Stawu Kieżmarskiego (1524 m)    (8/8)

 • 1155. Rakuska Przełączka Wyżnia (2020 m)
 • z: Łomnickiego Stawu (1751 m)    (5/2)

 • z: Zielonego Stawu Kieżmarskiego (1524 m)    (7/2)

 • 1156. Zielony Staw Kieżmarski (1524 m)
 • z: Jagnięcego Szczytu (2231 m)    (2/9)

 • z: Matlar lub z przystanku „Biała Woda”    (14/8)

 • z: „Kieżmarskiej Chaty” w Dolinie Białych Stawów (1614 m) szlakiem czerwonym    (2/3)

 • z: „Kieżmarskiej Chaty” w Dolinie Białych Stawów (1614 m) przez Kieżmarski Koszar (1287 m)    (7/8)

 • 1157. Byłe schronisko „Kieżmarska Chata” w Dolinie Białych Stawów (1614 m)
 • z: Matlar lub z przystanku „Biała Woda”    (14/7)

 • z: schroniska „Hviezdoń” (1269 m)    (8/5)

 • 1158. Przełęcz pod Kopą (1749 m)
 • z: „Kieżmarskiej Chaty” w Dolinie Białych Stawów (1614 m)    (3/2)

 • z: Jaworzyny    (17/9)

 • 1159. Lodowa Przełęcz (2380 m)
 • z: Jaworzyny    (25/11)

 • z: Czerwonej Ławki (2340 m)    (3/3)

 • 1160. Zmarzły Staw pod Polskim Grzebieniem (2047 m)
 • z: Łysej Polany    (24/13)

 • z: Rohatki (2290 m)    (1/3)

 • 1161. Polski Grzebień (2208 m)
 • z: Zmarzłego Stawu pod Polskim Grzebieniem (2047 m)    (3/1)

 • z: Rohatki (2290 m)    (1/2)

 • z: Wielickiego Stawu (1678 m)    (8/3)

 • z: Małej Wysokiej (2429 m)    (1/3)

 • 1162. Trasy turystyczne w pobliżu „Drogi Wolności”
 • Wyżne Hagi - Niżne Hagi    (2/4)

 • Niżne Hagi - Tatrzańska Polanka    (6/5)

 • przystanek autobusowy „Biała Woda” - Tatrzańska Kotlina    (5/5)

 • zwiedzenie Jaskini Bielskiej    (6)

 • Jaworzyna - Łysa Polana    (3/3)
 • Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

  Pełne wyłączenie odpowiedzialności
  Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
  Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.