Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKSpis wycieczek punktowanych do Górskiej Odznaki Turystycznej P. T. T.


Objaśnienie.

Nomenklaturę szczytów, przełęczy i wiosek podajemy na. podstawie map wojskowych a to dla tych odcinków, gdzie istnieją mapy polskie na podstawie tych map, dla innych na podstawie dawnych map wojskowych austrjackich. Nieliczne wyjątki stanowią wypadki, gdzie nomenklatura błędna została wprowadzona na ostatnich wydaniach przedwojennych map austrjackich przez oficerów węgierskich, korygujących nazwy o pierwiastku rumuńskim lub ruskim w duchu węgierskim. Natomiast nie przyjmujemy nazw nowych, proponowanych na własną rękę przez rozmaitych autorów, jak długo za wprowadzeniem tych nazw na mapy wojskowe nie wypowie się kompetentna instytucja dla ustalania nomenklatury geograficznej. Wysokości szczytów podajemy dla orjentacji, niewykluczając błędów drukarskich co do wysokości skutkiem bardzo mozolnej korekty. Czynimy to jednakże nie dla informacji, dla której raczej miarodajna jest mapa, aniżeli niniejszy wykaz, ale głównie dla odróżnienia w spisie punktowanych wycieczek szczytów i przełęczy, przy których podano wysokości, od wsi i przysiółków lub dolin i rzek, przy których wysokości nie podano.

Cyfry umieszczone po każdej wycieczce oznaczają: pierwsza cyfra - liczbę punktów, przyznawanych za wykonanie wycieczki w kierunku do góry, druga zaś - liczbę punktów za tę samą wycieczkę w kierunku odwrotnym; np. Zwardoń - Kikula - Wielka Racza 7/5 oznacza, że wycieczka ze Zwardonia na W. Raczę będzie liczona jako 7 punktów, zejście zaś trasą powrotną t j. z W. Raczy do Zwardonia, jako 5 punktów. Tam i spowrotem tedy - 12 punktów.


opracowano na podstawie:
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Regulamin Górskiej Odznaki Turystycznej PTT
wraz ze spisem punktowanych wycieczek oraz spisem przewodników do G. O. T.
Wyd. II, poprawione i uzupełnione.
Kraków 1936.
Drukarnia „ORBIS” Kraków-Dębniki, Barska 41. pod zarządem Pawła Czuja.Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.