Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKWytyczne do przygotowania programu imprezy na egzamin OT


1. Program imprezy jest przygotowywany samodzielnie wg wytycznych Komisji Szkoleniowej.

2. Przygotowanie programu imprezy polega na:

3. Wypełniona karta imprezy powinna zostać złożona oraz zaakceptowana pod względem formalnym przez Komisję Szkoleniową na co najmniej 3 dni przez terminem egzaminu pisemnego.

4. Zaliczenie programu imprezy polega na jej omówieniu przed osobą egzaminującą oraz na odpowiedzi na pytania obejmujące m.in.:

5. Egzaminujący wypełnia formularz oceny programu imprezy oraz wystawia ocenę (zaliczone/niezaliczone).

6. Odwołanie od decyzji egzaminującego składa się do Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, który na tej podstawie może zarządzić komisyjne powtórzenie obrony programu imprezy.
Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.