Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTK

Kurs Organizatora Imprez Turystyki Jaskiniowej

Organizatorem kursu jest Komisja Turystyki Jaskiniowej Zarządu Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie.

Turystyka jaskiniowa jest formą turystyki kwalifikowanej, z uprawianiem, której wiążą się liczne niebezpieczeństwa natury obiektywnej, na które nie mamy wpływu, a także niebezpieczeństwa subiektywne, które dzięki wiedzy i posiadanym umiejętnością możemy kontrolować.
Celem szkolenia z zakresu organizacji imprez turystyki jaskiniowej jest przede wszystkim przekazanie wiadomości na temat bezpiecznego prowadzenia wycieczek po jaskiniach oraz w ich okolicach.

Warunki uczestnictwa

Harmonogram zajęć

Część teoretyczna (weekend) - siedziba AKT na SGGW

26.05.2007 (sobota)

27.05.2007. (niedziela)

Część praktyczna i egzamin - 7.-10.06.2007Program zajęć

I. Cześć teoretyczna (12 godzin)

 1. Historia polskiej speleologii i podstawowa literatura speleologiczna:
  • najważniejsze wydarzenia z dziejów polskiej speleologii,
  • rozwój speleologii w PTT, PTK, PTTK,
  • wybitni polscy speleolodzy,
  • podstawowe źródła wiedzy z zakresu speleologii (bibliografia).
 2. Środowisko przyrodnicze jaskiń oraz jego ochrona:
  • pochodzenie jaskiń, ich budowa i elementy szaty naciekowej,
  • charakterystyka przyrody jaskiń (klimat, zwierzęta, rośliny),
  • prawne podstawy ochrony i ich realizacja.
 3. Metodyka organizacji i prowadzenia imprez jaskiniowych:
  • podstawowy sprzęt jaskiniowy i wyposażenie turysty,
  • zagrożenia w jaskiniach,
  • plany jaskiń i ich czytanie,
  • planowanie i organizacja zwiedzania jaskiń,
  • pierwsza pomoc.
 4. Turystyka i krajoznawstwo jaskiniowe:
  • jaskinie w Polsce i Europie,
  • dostępność i zagospodarowanie turystyczne jaskiń,
  • walory przyrodnicze i kulturowe w turystyce jaskiniowej.

II. Część praktyczna (16 godzin)

 1. Zaplanowanie organizacyjne i merytoryczne zwiedzania wybranej jaskini.
 2. Bezpieczne prowadzenie grupy turystycznej w jaskini.
 3. Właściwe posługiwanie się podstawowym sprzętem asekuracyjnym i wyposażeniem turysty jaskiniowego.
 4. Praktyczne wykorzystanie umiejętności ze szkolenia teoretycznego.
Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.