Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKKurs Opiekuna Przyrody PTTK

Organizatorem Kursu jest Komisja Ochrony Przyrody OM PTTK w Warszawie

Warunki uczestnictwa

W Kursie mogą uczestniczyć członkowie PTTK, którzy:

Warunki zaliczenia kursu


Program zajęć

Spotkanie organizacyjne

15.05.2007, godz. 17:30-20:00, sala nr 414 na Wydziale Pedagogiki UW, ul. Mokotowska 16/20

prowadzący: Szymon Bijak - KOP OM PTTK w Warszawie

Charakterystyka środowiska przyrodniczego

17.05.2007, godz. 17:30-20:00, sala nr 414 na Wydziale Pedagogiki UW, ul. Mokotowska 16/20

prowadzący: Artur Ponikiewski

Formy ochrony przyrody

20.05.2007, godz. 9:00-10:30, siedziba AKT SGGW Nowoursynowska 159 bud. 10 sala 44

prowadzący: Karolina Pawlak - KOP OM PTTK w Warszawie

Wycieczka metodyczna

20.05.2007, godz. 10:30-14:30, Skarpa Ursynowska

prowadzący: Karolina Pawlak - KOP OM PTTK w Warszawie

Egzamin

Planowany termin egzaminu - 20.05.2007

Egzamin będzie obejmował następujące zagadnienia:

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.