Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie
logo_PTTK

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

strona główna egzaminy OT inne szkolenia w OM materiały szkoleniowe odznaki PTTKKurs dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej PTTK

W dniach 20.X - 20.XII.2005 Oddział Międzyuczelniany PTTK w Warszawie organizuje kurs dla kandydatów na Przodownika Turystyki Pieszej PTTK (obszar uprawnień -- województwo podkarpackie).
Warunki konieczne do uczestnictwa w kursie:
  1. członek OM PTTK w Warszawie,
  2. ukończone 18 lat,
  3. uprawnienia organizatora Turystyki PTTK,
  4. mała srebrna OTP.
Kierownikiem Kursu jest Daniel Kuligowski.

Program kursu Przodowników Turystyki Pieszej na województwo podkarpackie

Wykłady

Wykład 1

Wykład 2 - Metodyka

Wykład 3 - Bezpieczeństwo podczas wycieczek i podstawy udzielania pierwszej pomocy

Wykład 4 - Ogólna charakterystyka regionu (woj. podkarpackie)

Wykład 5 - Zagospodarowanie turystyczne regionu

Wykład 6 - Historia regionu

Wykład 7 - Zabytki regionu

Wykład 8 - Przyroda regionu

Wykład 9 - Etnografia i kultura ludowa

Wyjazdy szkoleniowe

Egzamin

Szkolenia w Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie

Pełne wyłączenie odpowiedzialności
Zamieszczone w portalu dokumenty nierzadko są wynikiem wielokrotnego transferu oryginalnych (źródłowych) dokumentów za pomocą różnych mediów, automatycznej transformacji lub konwersji na inne formaty, a także ich ręcznej edycji. Z tego też względu zamieszczone w portalu dokumenty nie mogą być traktowane jako równoważne dokumentom oryginalnym (źródłowym). Ponadto, nieunikniona ludzka omylność może mieć także wpływ na ostateczną treść, aktualność, bądź umiejscowienie dokumentów w portalu.
Jakkolwiek OM PTTK w Warszawie i osoby z nim współpracujące dokładają wszelkich starań, aby zapewnić maksymalną aktualność i zgodność dokumentów zamieszczonych w portalu i ich oryginalnych odpowiedników, OM PTTK lub jakakolwiek związana z nim osoba, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikłe z korzystania portalu, w tym - także za skutki wykorzystania lub niewykorzystania informacji w nim zamieszczonej.