Odznaki OM PTTK w Warszawie

Regulamin odznaki okolicznościowej

60 lat Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie

Regulamin po nowelizacji przez Zarząd OM PTTK w Warszawie w dniu 25 czerwca 2020 r.

 1. Zarząd Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie, z okazji 60­‑lecia istnienia Oddziału, ustanawia odznakę okolicznościową „60 lat Oddziału Międzyuczelnianego PTTK w Warszawie”, zwaną dalej Odznaką.
 2. Oznakę można zdobywać od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.
 3. Odznaka jest jednostopniowa.
 4. Warunkiem przyznania Odznaki jest zweryfikowanie w terminie wyznaczonym w pkt. 2 jednej z ustanowionych przez OM PTTK w Warszawie odznak turystycznych, w dowolnym stopniu, zgodnie z ich regulaminami. Są to:
 5. Jedna osoba może zdobyć tylko jedną Odznakę.
 6. Odznakę przyznaje i prowadzi ewidencję oraz dystrybucję wyłącznie Terenowy Referat Weryfikacyjny przy Oddziale Międzyuczelnianym PTTK w Warszawie.
 7. Terenowy Referat Weryfikacyjny wpisuje do książeczki (kroniki) numer weryfikacji i datę przyznania oraz potwierdzają przyznanie Odznaki okolicznościową wklejką.
 8. Weryfikacja Odznaki prowadzona jest do 31 października 2021 roku.
 9. Odznaka przyznawana przez Terenowy Referat Weryfikacyjny jest odpłatna.
 10. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu OM PTTK w Warszawie.
 11. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd OM PTTK w Warszawie, w dniu 25 czerwca 2020 r. Jednocześnie traci moc poprzednia wersja regulaminu.